image چطور کفشی مناسب سایز پای خود بخرید

▪▪ هنگام خرید کفش، حتماً هر دو لنگه آن را بپوشید و با آن کمی قدم بزنید تا مطمئن شوید که برای استفاده، کفش راحتی باشد. همچنین بعضی از افراد، سایز پاهایشان کمی با یکدیگر متفاوت است و سایز یکی از دیگری کمی بزرگتر است بنابراین لازم است که هر دو لنگه کفش قبل از خرید با دقت امتحان شود.

▪▪ به سایز درج شده بر روی کفش ها خیلی اعتماد نکنید زیرا در بسیاری از مواقع، قالب کفش ها با یکدیگر متفاوت است بنابراین لازم است هیچ گاه کفشی را بدون پرو خریداری ننمایید.

▪▪ خرید کفش تنگ به امید اینکه پس از مدتی جا باز خواهد کرد یک اشتباه محض است. هیچگاه یک کفش تنگ را خریداری نکنید.

▪▪ کفشی که به خصوص برای پیاده روی و یا استفاده روزانه و یا برای محل کار خریداری می شود باید کفش راحتی باشد و نوک پنجه آن باریک نباشد؛ به گونه ای که بین نوگ انگشت شست و لبه جلویی کفش، حداقل نیم سانتی متر فاصله باشد تا انگشت پا به راحتی در آن حرکت کند و همچنین هنگام پوشیدن، انگشت های پا فشرده نشود.

▪▪ معمولاً در دوران بارداری، پای افراد کمی متورم می شود و حتی ممکن است بین نیم تا یک نمره تغییر سایز داشته باشد که لازم است در این شرایط خانم ها کفشی را انتخاب نمایند که کاملاً نرم و راحت باشد و به پا و کمر فشار وارد نکند.

▪▪ هنگام خرید کفش اگر قصد دارید آن کفش را با جوراب بپوشید حتماً با جوراب، کفش را پرو کنید و اگر قصد دارید آن را بدون جوراب بپوشید، حتماً کفش را بدون جوراب پرو نمایید زیرا عدم پرو صحیح کفش می تواند منجر به خرید کفشی شود که بعداً برای پاهایتان راحت و مناسب نباشد.

▪▪ بهتر است صبح ها کفش نخرید و خرید کفش‌ را به عصر موکول نمایید زیرا به پاها در طی روز، فشار زیادی وارد می شود و در نتیجه در بعد از ظهر پای افراد متورم شده و معمولاً حدود نیم سایز بزرگتر می شود بنابراین ممکن است کفشی که در صبح خریداری شود، پای شما را اذیت کند.