image کشف یک راز جادویی برای بهبود پوست های خشک

رطوبت موجود در هوا در روزهای سرد نسبت به روزهای گرم سال کاهش می‌یابد و رطوبت کم موجب می‌شود که مقداری از رطوبت پوست نیز به تدریج از بین برود و پوست خشک شود.

برخی افراد که پوست خشکی دارند، در زمستان به دلیل کمبود رطوبت و حساس بودن به سرما دچار خشکی پوست شده و پوست ترک ترک می‌شود و حتی ممکن است خون ریزی نیز کند. خارش و سوزش پوست نیز به دلیل خشکی افزایش می‌یابد.

علاوه بر خشکی هوا، حمام کردن مکرر، استفاده زیاد از شوینده‌ها نیز موجب خشکی پوست می‌شود. برای جلوگیری از خشکی پوست باید در منزل تهویه مطبوع وجود داشته باشد. تهویه مناسب موجب می‌شود که رطوبت هوا حفظ شده وهوا مقداری گرم شود.

افرادی که پوست خشکی دارند سعی کنند در معرض باد قرار نگیرند و محل کار و خانه این افراد نیز نباید سرد باشد. این افراد نباید از شوینده‌ها، زیاد استفاده کنند و باید پس از هر بار شستشوی دست‌ها و صورت از کرم‌های مرطوب کننده استفاده کنند.

برای جلوگیری از خشک شدن بدن نیز می‌توان پس از حمام کردن از لوسیون‌های بدن که در بازار موجود است، استفاده کنند.