image آموزش تهیه پور نارگیل خانگی بهداشتی

▪ یک عدد و یا چند تا نارگیل را پوست کنده و پوسته قهوه اى روی آن را با چاقو بتراشید

▪ بعد نارگیل را شسته و سپس یک روز کامل در جاى گرم و خشک مثل کنار بخارى یا روی سنگ شومینه قرار دهید و با دست تست کنید تا رطوبت آن کاملا از بین رفته باشد.

▪ بعد با رنده ریز آن را ریز کرده و دوباره بالاى شومینه یا بخاری گذاشته تا خشک شود

▪ بعد از خشک شدن اگر پودر ریزتری بخواهید باید داخل میکسر آن را ریزتر کنید.

تک فارس » آشپزی » آموزش تهیه پور نارگیل خانگی بهداشتی