image ترفند درآوردن انگشتری که در انگشت گیر کرده

▪برای انجام این کار به یک نخ دندان معمولی که روکش وکس دارد و یک فرد که به شما کمک کند نیاز دارید.

▪ابتدا دست خود را با آب خیلی سرد بشویید تا رگ‌های دست منقبض شوند.

▪نخ دندان را به سمت داخلی دست و به طرف بازو داخل حلقه کنید.

▪طرف کوتاه‌تر نخ دندان را که سمت کف دست شما با دست دیگر بگیرید و از دوست خود بخواهید تا طرف دیگر را خیلی تنگ چندین بار به دور بند انگشت شما بپیچد.

▪سپس سمت کوتاه‌تر نخ دندان را بگیرید و به سمت بالای انگشت بکشید. خواهید دید که حلقه به سمت بالا حرکت کرده و به آرامی از دست خارج می‌شود.