image آموزش جدا کردن آدامس چسبیده به موهای سر در سه مرحله

۱.یک شیشه کره بادام زمینی کرمی یا روغن نباتی مانند روغن زیتون پیدا کنید.

۲.با استفاده از انگشتانتان یا یک مسواک کهنه، آدامس را کاملا با کره‌ی بادام زمینی یا روغن بپوشانید. روغن موجود در کره‌ی بادام زمینی، پایه‌ی آدامس را سفت می‌کند و از چسبندگی آن می‌کاهد.

۳.چند دقیقه صبر کنید تا این محصول اثر کند. آدامس را از مو جدا کنید. روغن نباتی برای جدا کردن آدامس از ابرو یا مژه نیز بسیار مفید است.

تک فارس » آرایشی » آموزش جدا کردن آدامس چسبیده به موهای سر در سه مرحله