حجت الاسلام والمسلمین حسین انصاریان راهکارهای را در این خصوص ارائه داده است:

اوّلا: برای تحصیل حضور قلب ممارست و تمرین کنید و شرائطی که برای حضور قلب مؤثر است را رعایت نمایید تا به تدریج این حالت برای شما حاصل گردد.

ثانیاً: برای تحصیل حضور قلب در نماز، به این نکات توجه فرمایید:

۱ ـ باید چنان معرفتی به دست آورید که دنیا را در نظرتان کوچک و خدا را در نظرتان بزرگ کند، تا هیچ کار دنیوی نتواند به هنگام راز و نیاز با معبود، نظرتان را به خود جلب و از خدا منصرف سازد

۲. توجه به کارهای پراکنده و مختلف، معمولاً مانع تمرکز حواس است و هر قدر انسان توفیق پیدا کند که مشغله های مشوّش و پراکنده را کم کند، به حضور قلب خود در نماز و سایر عبادات کمک کرده است.

۳ ـ انتخاب مکان و محل نماز و سایر عبادات نیز در این امر مؤثر است و لذا نماز خواندن در برابر اشیاء و چیزهایی که ذهن انسان را به خود مشغول می سازد، مکروه است.

۴ ـ پرهیز از گناه نیز عامل مؤثری است، زیرا گناه قلب را از خدا دور می سازد و از حضور قلب می کاهد.

۵ ـ آشنایی به معنای نماز و فلسفه افعال و اذکار آن، عامل مؤثری در حضور قلب است.

۶ ـ انجام مستحبات نماز و آداب مخصوص آن، چه در مقدمات و چه در اصل نماز، توصیه می شود.

۷ ـ از همه اینها گذشته، عبادت هم مانند هر کار دیگر نیاز به مراقبت و تمرین و استمرار دارد و اگر مدتی به همین شیوه عمل کنید، کم کم تمرکز و حضور قلب در نماز برای شما حاصل می شود. و اگر با روی هم گذاشتن چشمان در نماز، حضور قلب بهتری پیدا میکنید، مانعی ندارد، تا زمانی که این حضور قلب برای شما عادت شود.

تک فارس » روانشناسی » چکار کنم در نماز اینقدر حواسم پرت نشود