image آیا ازدواج فرزندان آدم و حوا با یکدیگر حرام نبوده است

ازدواج فرزندان آدم و حوا چگونه صورت گرفته است در حالى که همگى خواهر و برادر بودند؟

در این مورد در روایات و سخنان دانشمندان پاسخهای به آن داده شده که در اینجا ـ بدون گزینش ـ مطرح مى کنیم:

۱. ازدواج آنها با خودشان انجام گرفته و مجوز آن، ضرورت آغاز آفرینش و نبودن همسرى دیگر بوده است.

۲. خداوند براى هر یک از پسران و دختران، زوجى از فرشتگان آفرید، و اولاد آنها با یکدیگر به صورت پسر عمو و دختر عمو درآمدند و تکثیر نسل صورت گرفت.

۳. آنها با نسل هاى باقى مانده از انسانهاى پیشین ازدواج کرده اند.

درست است که شجره انسان کنونى به آدم ابو البشر مى رسد، ولى آدم، نخستین انسانى نیست که بر این پهنه گام نهاده، بلکه پیش از او انسانهایى در روى زمین زندگى مى کرده و منقرض شده اند ; چیزى که هست، بقایایى از آنها در روى زمین وجود داشت که به تکثیر نسل کمک کرد.

چون مسأله مربوط به ما قبل تاریخ مى باشد اظهار نظر قطعى در باره ى آن بسیار مشکل است.

حضرت آیت الله سبحانی به پرسشی درباره ازدواج فرزندان آدم پاسخ داده اند.

منبع: شفقنا