image آموزش تصویری و کامل آرایش چشم عروس جدید

بعد از زدن کرم و پنکیک و سوپرا ها و در کل زیر سازها آرایش را با چشم ها شروع میکنیم؛

از یک سایه ی سفید رنگ برای روی پلک و زیر ابروها استفاده می کنیم.

image آموزش تصویری و کامل آرایش چشم عروس جدید

روی پلک را سایه ی نقره ای کار می کنیم.

image آموزش تصویری و کامل آرایش چشم عروس جدیدگوشه ی خارجی چشم را رنگ رز یا قرمز کار میکنیم،مطابق شکل.

image آموزش تصویری و کامل آرایش چشم عروس جدید

حالا نوبت سایه مشکی یا دودی است ؛

سایه را با رنگ بالا وپایینش فیت کنید کمی بالا و پایین را با برس با رنگ مجاورش پخش کنید تا یک خط صاف نداشته باشید.

image آموزش تصویری و کامل آرایش چشم عروس جدید

بهتر است از مژه مصنوعی استفاده کنیم و بعد خط چشم را بالا و پایین چشمها می کشیم.

image آموزش تصویری و کامل آرایش چشم عروس جدید

بعد از زدن ریمل کار تمام خواهد شد،با یک برس بزرگ زیر و روی چشم را کمی بکشید تا اگر پودرها پخش شده اند تمیز شود.

image آموزش تصویری و کامل آرایش چشم عروس جدید

تک فارس » آرایشی » آموزش تصویری و کامل آرایش چشم عروس جدید