برای طراحی این مدل ناخن ها نیاز به ابزار تخصصی نداشته و با وسایلی که در خانه موجود دارید مانند سنجاق مویی، چسب نواری و خلال دندان دیزاین ها را انجام دهید:

۱. طراحی ناخن دو رنگ به کمک پارچه لیفی

image آموزش تصویری طراحی روی ناخن در خانه بدون وسایل گران قیمت

۲. طراحی ناخن خالدار به کمک سنجاق مویی

image آموزش تصویری طراحی روی ناخن در خانه بدون وسایل گران قیمت

۳. کشیدن طرح قلب روی ناخن با خلال دندان

image آموزش تصویری طراحی روی ناخن در خانه بدون وسایل گران قیمت

۴. دیزاین ناخن عروس با استفاده از پارچه توری

image آموزش تصویری طراحی روی ناخن در خانه بدون وسایل گران قیمت

۵. ایجاد طرح های مختلف روی ناخن با کمک چسب نواری

image آموزش تصویری طراحی روی ناخن در خانه بدون وسایل گران قیمت

۶. استفاده از قلموی بادبزنی در طراحی ناخن

image آموزش تصویری طراحی روی ناخن در خانه بدون وسایل گران قیمت

۷. افزودن چند نقطه به لبه ناخن ها

image آموزش تصویری طراحی روی ناخن در خانه بدون وسایل گران قیمت

۸. یا تعدادی نقطه در قسمت ریشه ناخن ها

image آموزش تصویری طراحی روی ناخن در خانه بدون وسایل گران قیمت

۹. طراحی ناخن فرنچ با کمک نوار چسب باریک

image آموزش تصویری طراحی روی ناخن در خانه بدون وسایل گران قیمت

۱۰. فرنچ ناخن برعکس

image آموزش تصویری طراحی روی ناخن در خانه بدون وسایل گران قیمت