image یک رولز رویس که از ۴ کیلو و ۸۱۵ گرم طلای ناب ساخته شده در چین