معرفی نژاد اسب پونی و تصاویر زیبا از اسب پونی

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

معرفی نژاد اسب پونی و تصاویر زیبا از اسب پونی

image معرفی نژاد اسب پونی و تصاویر زیبا از اسب پونی

پونی‌ها‭ ‬بیشترین‭ ‬اشتراک‭ ‬و‭ ‬نشانه‌ها‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬اجداد‭ ‬قدیمی‭ ‬اسب ها‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬فسیل ها‭ ‬مطلاعه‭ ‬شده،‭ ‬نشان‭ ‬می دهند‭ .‬پونی‭ ‬بیشترین‭ ‬شباهت‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬اسب‌های‭ ‬وحشی‭ (‬نظیر‭ ‬przewalski‭ ‬horse‭ ‬و‭ ‬tarpen‭) ‬دارند‭.‬

‬از‭ ‬نظر‭ ‬جانورشناسان‭ ‬این‭ ‬دو‭ ‬یکسان اند‭ ‬و‭ ‬جنس‭ ‬و‭ ‬گونه‭ ‬هر‭ ‬دو‭ (‬Equus‭ ‬caballus‭)‬ یکی‭ ‬می باشد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬مسیر‭ ‬تکاملی‭ ‬برخوردار‭ ‬هستند‭.‬ اما‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬اسب‭ ‬داران‭ ‬این‭ ‬دو‭ ‬کاملا‭ ‬از‭ ‬هم‭ ‬مجزا‭ ‬می‌ باشند‭.‬

نژاد‌های‭ ‬اسب‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬زمان‭ ‬بسیار‭ ‬دستکاری‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬سال ها‭ ‬تلاش‭ ‬انسان‭ ‬برای‭ ‬تولید‭ ‬اسب هایی‭ ‬با‭ ‬سرعت‭ ‬و‭ ‬قدرت‭ ‬بیشتر‭ ‬بوده‭ ‬اما‭ ‬گاهی‭ ‬این‭ ‬دستکاری ها‭ ‬آسیب هایی‭ ‬به‭ ‬اسب‭ ‬وارد‭ ‬کرده‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬کاهش‭ ‬مقاومت‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬بیماری ها،‭ ‬عدم‭ ‬توانایی‭ ‬در‭ ‬حفاظت‭ ‬خود‭ ‬از‭ ‬شکارچیان‭ ‬و‭ … ‬ .

پونی ها‭ ‬اکثرا‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬سخت‭ ‬مثل‭ ‬مناطق‭ ‬برفی‭ ‬و‭ ‬سرد‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬باتلاقی‭ ‬و‭ … ‬تکامل‭ ‬پیدا‭ ‬کرده‌اند‭ ‬و‭ ‬امروزه‭ ‬هم‭ ‬توانایی‌هایی‭ ‬که‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬هزاران‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬حفظ‭ ‬کرده‭ ‬هنوز‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬نداده اند‭ . ‬از جمله‭ ‬این‭ ‬ویژگی‌ها‭ ‬داشتن‭ ‬سم‌های‭ ‬محکم،‭ ‬پوست‭ ‬ضخیم،‭ ‬اندازه‭ ‬جمع‭ ‬و‭ ‬جور،‭ ‬سیستم‭ ‬متابولیسم‭ ‬منحصر‭ ‬به‭ ‬فرد‭ ‬که‭ ‬سبب‭ ‬حفظ‭ ‬انرژی‭ ‬می‌شود،‭ ‬است‭.‬

تکفارس آی آر

از‭ ‬نظر‭ ‬خصوصیات‭ ‬فیزیکی‭ ‬پونی ها‭ ‬یک‭ ‬سری‭ ‬ویژگی‭ ‬دارند‭ ‬که‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬اسب‭ ‬ها‭ ‬مجزا‭ ‬میکند از‭ ‬جمله‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬پاها‭ ‬کوتاه‭ ‬تر‭ ‬می‌باشند،‭ ‬کپل‭ ‬و‭ ‬کمر‭ ‬پهن تر‭ ‬است،‭ ‬جدوگاه‭ ‬کمتر‭ ‬برجسته‭ ‬می‌باشد. البته‭ ‬این‭ ‬ویژگی های‭ ‬بدنی‭ ‬بین‭ ‬نژاد‌های‭ ‬مختلف‭ ‬تفاوت‭ ‬دارد‭ ‬اما‭ ‬ویژگی هایی‭ ‬نظیر‭ ‬سیستم‭ ‬متابولیسم‭ ‬ویژه،‭ ‬سم های‭ ‬قوی،‭ ‬طول‭ ‬عمر‭ ‬بالا‭ (‬به‭ ‬راحتی‭ ‬تا‭ ‬۳۰‭ ‬تا‭ ‬۴۰‭ ‬سال‭ ‬عمر‭ ‬میکنند‭) ‬و‭ ‬هوش‭ ‬بسیار‭ ‬بالا‭ ‬از‭ ‬ویژگی‌های‭ ‬مشترک‭ ‬همه‭ ‬پونی‌ها‭ ‬است‭.‬

image معرفی نژاد اسب پونی و تصاویر زیبا از اسب پونی

‬پونی ها‭ ‬هوش‭ ‬بسیار‭ ‬زیادی‭ ‬دارند‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬نظر‭ ‬از‭ ‬اسب‌ها‭ ‬کاملا‭ ‬متفاوت‭ ‬می‌باشند‭

هر‭ ‬فردی‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬اسب‌ها‭ ‬و‭ ‬پونی‌ها‭ ‬سروکار‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬اشاره‭ ‬می‌کند‭ ‬که‭ ‬پونی ها‭ ‬هوش‭ ‬بسیار‭ ‬زیادی‭ ‬دارند‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬نظر‭ ‬از‭ ‬اسب‌ها‭ ‬کاملا‭ ‬متفاوت‭ ‬می‌باشند‭. ‬همه‭ ‬این‭ ‬تفاوت‌ها‭ ‬سبب‭ ‬متمایز‭ ‬شدن‭ ‬پونی‭ ‬از‭ ‬اسب‭ ‬می‌شود‭ ‬اما‭ ‬مهمترین‭ ‬ویژگی‭ ‬که‭ ‬طبق‭ ‬قوانین‭ ‬مسابقات‭ ‬نمایش‭ ‬اسب‌ها‭ ‬سبب‭ ‬متمایز‭ ‬شدن‭ ‬این‭ ‬دو‭ ‬از‭ ‬هم‭ ‬است‭ ‬ارتفاع‭ ‬و‭ ‬طول‭ ‬قد‭ ‬این‭ ‬دو‭ ‬می‌باشد،‭ ‬طبق‭ ‬این‭ ‬قواعد‭ ‬نقطه‭ ‬تمایز‭ ‬این‭ ‬دو‭ ‬از‭ ‬قد‭ ‬۱۴۶‭ ‬سانتیمتر‭ ‬می‌باشد‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬اسبی‭ ‬بالا‌تر‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬عدد‭ ‬باشد‭ ‬اسب‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬زیر‭ ‬این‭ ‬عدد‭ ‬تا‭ ‬خود‭ ‬۱۴۶‭ ‬سانتیمتر‭ ‬پونی‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شود.

برای‭ ‬مثال‭ ‬اسب‭ ‬عرب‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬morgan‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬تکاملی‭ ‬و‭ ‬ژنی‭ ‬هیچ‭ ‬ارتباطی‭ ‬با‭ ‬پونی‌ها‭ ‬ندارند‭ ‬گاهی‭ ‬ارتفاع‭ ‬آن‭ ‬ها‭ ‬از‭ ‬۱۴۶‭ ‬سانتیمتر‭ ‬کمتر‭ ‬می باشد،‭ ‬بنابراین‭ ‬طبق‭ ‬قوانین‭ ‬پونی‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شون‭ ‬اما‭ ‬طبق‭ ‬قواعد‭ ‬پرورشی‭ ‬و‭ ‬ژنتیکی‭ ‬نه‭. ‬و‭ ‬یا‭ ‬پونی‌هایی‭ ‬نظیر‭ ‬Connemara‭ ‬و‭ ‬highland‭ ‬pony‭ ‬ در‭ ‬شرایط‭ ‬مناسب‭ ‬تغذیه‌ای‭ ‬می‌توانند‭ ‬به‭ ‬بالاتراز‭ ‬۱۵۰‭ ‬سانتیمتر‭ ‬هم‭ ‬برسند‭ ‬پس‭ ‬طبق‭ ‬قوانین‭ ‬اسب‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شوند‭.‬ پس‭ ‬جدا‭ ‬کردن‭ ‬دو‭ ‬واژه‭ ‬ی‭ ‬اسب‭ ‬و‭ ‬پونی‭ ‬از‭ ‬هم‭ ‬بسیار‭ ‬کار‭ ‬سختی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬شرایط‭ ‬و‭ ‬قوانین‭ ‬متفاوت‭ ‬است‭.‬

www.takfars.ir

اسب هایی‭ ‬مثل‭ ‬iclandics‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬miniature‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬بسیار‭ ‬کوچک‭ ‬هستند‭ ‬قد‭ ‬زیر ‭‬۱۴۶‭ ‬سانتیمتر‭ ‬دارند‭) ‬اما‭ ‬جز‭ ‬اسب‌ها‭ ‬دسته‭ ‬بندی‭ ‬می‌شوند. ‬هر‭ ‬کشور‭ ‬حداقل‭ ‬یک‭ ‬یا‭ ‬دو‭ ‬نژاد‭ ‬پونی‭ ‬مخصوص‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬دارد‭ (‬در‭ ‬انگلستان‭ ‬این‭ ‬عدد‭ ‬به‭ ‬دوازده‭ ‬می رسد‭) .‬امروزه‭ ‬اکثر‭ ‬سوارکاران‭ ‬برای‭ ‬شروع‭ ‬آموزش‭ ‬سوارکاری‭ ‬ابتدا‭ ‬از‭ ‬پونی‭ ‬استفاده‭ ‬می‌کنند‭.‬)

image معرفی نژاد اسب پونی و تصاویر زیبا از اسب پونی

برخی‭ ‬نژادهای‭ ‬پونی

در‭ ‬طول‭ ‬تاریخ‭ ‬صدها‭ ‬نژاد‭ ‬پونی‭ ‬پدید‭ ‬آمده‭ ‬که‭ ‬برخی‭ ‬محبوب‭ ‬مانده‌اند‭ ‬و‭ ‬برخی‭ ‬دیگر‭ ‬هم‭ ‬محبوبیت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬گذشت‭ ‬زمان‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬داده‭ ‬اند‭.‬

Connemara‭.۱‬: ‬بلند‌ترین‭ ‬نژاد‭ ‬بین‭ ‬بریتانیایی‌ها‭ ‬می‌باشد‭ ‬و‭ ‬گاهی‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬پونی‌ها‭ ‬به‭ ‬علت‭ ‬بلندی‭ ‬اسب‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شوند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مسابقات‭ ‬مختلف‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬اسب‌هایی‭ ‬با‭ ‬قد‭ ‬دوبرابر‭ ‬خود،‭ ‬شرکت‭ ‬می‌کنند. رنگ‭ ‬این‭ ‬نژاد‭ ‬معمولا‭ ‬نیله‭ ‬می باشد‭ ‬اما‭ ‬می‌توانند‭ ‬رنگ‌های‭ ‬مختلف‭ ‬دیگر‭ ‬نیز‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭ .‬این‭ ‬نژاد‭ ‬هم‭ ‬بین‭ ‬بچه‌ها‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬بزرگسالان‭ ‬طرفدار‭ ‬دارد‭.‬

The‭ ‬exmoor‭ ‬pony‭.۲‬: این‭ ‬نژاد‭ ‬تا‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬پیش‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬انقراض‭ ‬بود‭ ‬اما‭ ‬به‭ ‬علت‭ ‬کنترل‌هایی‭ ‬که‭ ‬صورت‭ ‬گرفت‭ ‬مشکل‭ ‬حل‭ ‬شد. ‬

این‭ ‬نژاد‭ ‬بیشترین‭ ‬شباهت‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬نژاد‌های‭ ‬وحشی‭ ‬قدیمی‭ ‬پونی‌ها‭ ‬دارد‭ .‬پوست‭ ‬این‭ ‬نژاد‭ ‬قطور‭ ‬می‌باشد‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬حفظ‭ ‬این‭ ‬نژاد‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬سرد‭ ‬و‭ ‬بارانی‭ ‬کمک‭ ‬میکند‭.‬

‭‬Dales‭ ‬pony‭.۳‬:‬ در‭ ‬گذشته‭ ‬برای‭ ‬حمل‭ ‬بار‌ها‭ ‬در‭ ‬معادن‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬گرفته‭ ‬می‌شد‭ ‬و‭ ‬کشاورزان‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬اسب‌ها‭ ‬در‭ ‬آخر‭ ‬هفته‌ها‭ ‬برای‭ ‬تفریح‭ ‬مسابقاتی‭ ‬را‭ ‬راه‭ ‬اندازی‭ ‬می‌کردند،‭ ‬این‭ ‬نژاد‭ ‬نیز‭ ‬طی‭ ‬جنگ‭ ‬جهانی‭ ‬در‭ ‬معرض‭ ‬انقراض‭ ‬قرار‭ ‬گرفت‭.‬

‭‬Shetland‭ ‬pony‭.۴‬:‬ کوچکترین‭ ‬در‭ ‬بین‭ ‬نژاد‌های‭ ‬بریتانیایی‭ ‬می باشد‭.‬

‭‬Welsh‭ ‬pony‭.۵‬: ‬همانطور‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬نام‭ ‬آن‭ ‬مشخص‭ ‬می‌باشد‭ ‬متعلق‭ ‬به‭ ‬ولز‭ ‬است‭ .‬از‭ ‬محبوب‌ترین‭ ‬نژاد‌های‭ ‬پونی‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬دنیاست‭.‬

تک فارس

‬اسب ‭ ‬Miniature ‬قد‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬۹۰‭ ‬سانتی متر‭ ‬دارد‭ ‬ولی‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬اندازه‭ ‬کوچک‭ ‬جز‭ ‬اسب ها‭ ‬دسته‭ ‬بندی‭ ‬می‌شود‭

برخی‭ ‬نژادهای‭ ‬آمریکایی پونی

‭ ‬pony‭ ‬of‭ ‬the‭ ‬Americas‭ ، ‬new‭ ‬foundland‭ ‬pony‭ ‬،‭ ‬the‭ ‬American‭ ‬Shetland‬

سایر‭ ‬نژادهای پونی‭ ‬از‭ ‬سراسر‭ ‬دنیا

Haflinger ‬از‭ ‬اتریش.‭ ‬gotland‭ ‬pony‭ ‬از‭ ‬سوئیس.‭ ‬asturian‭ ‬از‭ ‬اسپانیا.‭ ‬basuto‭ ‬pony‭ ‬از‭ ‬آفریقای‭ ‬جنوبی‭ ‬

اسب‭ ‬Miniature‭ ‬

این‭ ‬اسب‭ ‬قد‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬۹۰‭ ‬سانتی متر‭ ‬دارد‭ ‬ولی‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬اندازه‭ ‬کوچک‭ ‬جز‭ ‬اسب ها‭ ‬دسته‭ ‬بندی‭ ‬می‌شود‭ ‬نه‭ ‬پونی‌ها‭ ‬چون‭ ‬شباهت‌های‭ ‬بیشتری‭ ‬به‭ ‬اسب‭ ‬دارد‭ ‬تا‭ ‬پونی‭.‬

این‭ ‬اسب‌ها‭ ‬معمولا‭ ‬به‭ ‬علت‭ ‬سایز‭ ‬کوچک‭ ‬و‭ ‬رفتاری‭ ‬که‭ ‬دارند‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬حیوان‭ ‬خانگی‭ ‬هم‭ ‬نگهداری‭ ‬می‌شوند‭ ‬ولی‭ ‬باید‭ ‬توجه‭ ‬شود‭ ‬که‭ ‬ویژگی‌های‭ ‬رفتاری‭ ‬اسب‭ ‬را‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬نمی‌توان‭ ‬به‭ ‬دید‭ ‬سایر‭ ‬حیوانات‭ ‬خانگی‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬اسب‭ ‬نگاه‭ ‬کرد‭.

این‭ ‬اسبها‭ ‬رنگ‌های‭ ‬مختلف‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬حیوان‭ ‬خانگی‭ ‬کاربرد‌های‭ ‬دیگری‭ ‬دارند‭.‬ این‭ ‬اسب‌ها‭ ‬مسابقات‭ ‬مخصوص‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬در‭ ‬برخی‭ ‬موارد‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬کمک‭ ‬برای‭ ‬افراد‭ ‬نابینا‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬گرفته‭ ‬می‌شوند‭.‬

T A K F A R S

عکس مهناز افشاز در تبلیغ ساعت و پوشک بچه
  1. جدیدترین ایده ها برای طراحی کارت عروسی
  2. مکان های و موزه های دیدنی در تهران با عکس و توضیحات
  3. عکس های درخشش زیباترین هنرپیشه ایرانی در جشنواره کن
  4. مدل های جدید کفش پاشنه بلند برای خانم های خوش سلیقه
  5. چرا سام درخشانی کچل شده است
  6. صلوات فرستادن باعث می شود دعا برآورده شود

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب پربازدید

مطالب محبوب

نظرات