تک فارس
حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است
محصولات معتبر محصولات معتبر
مطالب جالباشتراک گذاری

متن زیبای یک روز از خواب بیدار می شوی نگاهی به تقویم می اندازی

image متن زیبای یک روز از خواب بیدار می شوی نگاهی به تقویم می اندازی

یک روز از خواب بیدار می شوی نگاهی به تقویم می اندازی

نگاهی به ساعتت

و نگاهی به خود خودت در آینه

و می بینی هیچ چیز و هیچ کس جز خودت حیف نیست

تکفارس آی آر

لباسهای اتو کشیده غبارگرفته مهمانی ات را از کمد بیرون می آوری

گران ترین عطرت را از جعبه بیرون می آوری و به سر و روی خودت می پاشی

ته مانده حساب بانکی ات را می تکانی و خرج خودت می کنی

یک روز از خواب بیدار می شوی

و به کسی که دوستت دارد بدون دلهره و قاطعانه میگویی

www.takfars.ir

صبح بخیر عزیزم وقت کم است

لطفا مرا بیشتر دوست بدار

یک روز یکی از همین روزها وقتی از خواب بیدار می شوی متوجه می شوی

بدترین بدهکاری ، بدهکاری به قلب مهربان خودت هست

و هیچ چیز و هیچکس جز خودت حیف نیست !

محصولات معتبر محصولات معتبر
مطالب مشابه بیشتر ››