موارد مصرف

این در درمان حملات تشنجی تونیک – کلونیک (صرع بزرگ)، میوکلونیک شبانه، حملات سنجی پیچده و ساده‌ مصرف می‌شود.

مکانیسم اثر

اگرچه پریمیدون در بدن به فنوباربیتال تبدیل می‌شود، اما مکانیسم اثر پریمیدون احتمالاً شبیه فنی‌توئین است.

فارماکوکینتیک

این دارو جذب خوراکی کاملی دارد. در کبد به فنوباربیتال تبدیل می‌شود. فراهمی زیستی دارو ۱۰۰-۹۰% است. نیمه عمر این دارو ۲۳-۳ ساعت می‌باشد. دفع دارو و متابولیت‌های آن از طریق کلیه‌ می‌باشد.

موارد منع مصرف

این دارو در پورفیری یا سابقه‌ ابتلاء به آن نباید مصرف شود.

هشدارها

در صورت وجود اختلال عملکرد کبد یا کلیه و بیماری تنفسی مانند آسم یا آمفیزم باید با احتیاط فراوان تجویز شود.

عوارض جانبی

خواب آلودگی ، عدم تعادل، تهوع، اختلالات بینایی و بثورات جلدی، بخصوص در شروع درمان بروز می‌کندو معمولاً با ادامه درمان برگشت‌پذیر هستند. سایر عوارض دارو شامل افسردگی، تحرک پذیری، بیقراری و اغتشاش شعور در سالمندان ،‌هیجانات و فعالیت زیاد و غیر عادی در کودکان و آنمی‌مگالوبلاستیک هستند.

تداخل دارویی

این دارو غالباً‌ غلظت پلاسمایی کاربامازپین،کلونازپام، فنی توئین و والپروات و در مواردی اتوسوکسیمید را کاهش می‌دهد. این دارو موجب افزایش متابولیسم وارفارین، داروهای ضد افسردگی‌سه حلقه‌ای ، دیگوکسین، کورتیکوسترئید‌ها، سیکلوسپورین، داروهای ضد بارداری خوراکی و تئوفیلین شده و در نتیجه اثرات این داروها را کاهش می‌دهد. داروهای ضد افسردگی و ضد جنون با کاهش آستانه تشنج، با اثرات تشنجی این دارو مقابله می‌کنند. این دارو اثر وراپامیل و دیلتیازم و احتمالاً‌ نیفدیپین را کاهش می‌دهد. اثرات این دارو در صورت مصرف همزمان با فورازولیدون و پروکاربازین، ممکن است طولانی‌گردد.

نکات قابل توصیه

۱. از قطع ناگهانی مصرف دارو باید پرهیز‌شود. قطع مصرف این دارو باید به تدریج و طی چند ماه انجام شود.

۲. در طول مصرف این دارو، از مصرف داروهای الکل و سایر داروهای مضعف CNS باید خودداری شود.

۳. هنگام رانندگی یا کار با ماشین آلاتی که نیاز به هوشیاری دارند، باید احتیاط نمود.

۴. هنگام برخاستن ناگهانی از حالت نشسته یا خوابیده باید احتیاط نمود.

۵. دوره درمان با دارو باید کامل شود.

۶. در صورت فراموش کردن یک نوبت مصرف دارو، به محض به یاد آوردن، آن نوبت باید مصرف شود. مگر اینکه تا زمان مصرف نوبت بعدی کمتر از یکساعت باقی مانده باشد. از دو برابر کردن مقدار مصرف بعدی نیز باید خودداری شود.

مقدار مصرف

بزرگسالان : به عنوان ضد تشنج ابتدا mg/day100 یا mg/day125 هنگام خواب برای سه روز اول درمان و سپس ۱۰۰ یا ۱۲۵ میلی‌گرم دو بار در روز برای روزهای چهارم تا ششم، سپس ۱۰۰ یا ۱۲۵ میلی‌گرم سه‌بار در روز برای روزهای هفتم تا نهم مصرف می‌شود.

در روز دهم مقدار نگهدارنده ۲۵۰ میلی‌گرم سه‌بار در روز مصرف می‌گردد.

کودکان: به عنوان ضد تشنج، در کودکان تا سن ۸ سال ابتدا ۵۰ میلی‌گرم دو بار در روز برای روزهای چهارم تا ششم و سپس ۱۰۰ میلی‌گرم دوبار در روز برای روزهای هفتم تا نهم مصرف می‌شود. در روز دهم ۲۵۰-۱۲۵ میلی‌گرم سه بار در روز برحسب نیاز و تحمل بیمار مصرف می‌گردد.

اشکال دارویی

Suspension: 25 mg / 5ml

Scored Tablet: 250mg

Liquid :125 mg/5ml

تک فارس » پزشکی سلامتی » قرص لیسکانتین عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی