image عکسی دیدنی از مسجدی دیدنی و با شکوه در دبی

بلندترین مسجد جهان در طبقه ۱۵۸ برج ۱۶۳ طبقه ای “خلیفه” واقع شده که این برج با ارتفاع ۸۲۸ متری خود به عنوان بلندترین ساخت دست بشر شناخته می شود و در اوایل سال ۲۰۱۰ میلادی افتتاح شد.