شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

فهرست کشورهایی که در ایران سفارتخانه دارند، نام سفیر، تلفن، نمابر و نشانی هریک :

آدرس سفارت جمهوری اتریش

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: فریدریش اشتیفت

تلفن: ۲۲۷۵۰۰۴۰

تکفارس آی آر

نمابر: ۲۲۷۰۵۲۶۲

نشانی: خیابان مقدسی، خیابان احمدی زمانی، کوچه میرولی، شماره ۸

آدرس سفارت پادشاهى اردن هاشمى

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: عبداله ابورمان

www.takfars.ir

تلفن: ۲۲۷۵۲۰۰۱

نمابر: ۲۲۷۵۲۷۶۷

نشانی: زعفرانیه، خیابان فلاحی، خیابان ظاهری، خیابان البرزکوه، شماره ۲۴

آدرس سفارت جمهوری ارمنستان

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: گریگور آراکلیان

تلفن: ۶۶۷۰۴۸۳۳

نمابر: ۶۶۷۰۰۶۵۷

نشانی: خیابان جمهوری، خیابان رازی، خیابان استادشهریار، شماره ۳۲

آدرس سفارت جمهوری آفریقای جنوبی

تک فارس

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: ویلیام مکس فیلمان وایتهد

تلفن: ۹-۲۲۷۰۲۸۶۶

نمابر: ۲۲۷۱۹۵۵۸

نشانی: خیابان ولیعصر، باغ فردوس، خیابان یکتا، شماره ۵

آدرس سفارت جمهوری اسلامی افغانستان

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: نصیر احمد نور

تلفن: ۸۸۷۳۵۰۴۰

نمابر: ۸۸۷۳۳۰۸۸

T A K F A R S

نشانی: خیابان بهشتی، خیابان پاکستان، نبش خیابان چهارم

آدرس سفارت جمهوری ازبکستان

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: الهام اکرم اف

تلفن: ۲۲۲۹۹۷۸۰

نمابر: ۲۲۲۹۹۱۵۸

نشانی: اقدسیه، خیابان بوستان، خیابان نسترن، شماره ۲۱

آدرس سفارت پادشاهی اسپانیا

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: پدرو آنتونیو ویینا پرز

تک فارس www.takfars.ir

تلفن: ۴-۲۲۵۶۸۶۸۱

نمابر: ۲۲۵۶۸۰۱۷

نشانی: دروس، بلوارشهرزاد، خیابان شادی، خیابان اسدی، شماره ۱۰

آدرس سفارت استرالیا

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: ژرارد پاول فولی

تلفن: ۸۳۸۶۳۰۰۰

نمابر: ۸۸۷۲۰۴۸۴

نشانی: خیابان خالد اسلامبولی، خیابان ۲۳، شماره ۲

آدرس سفارت جمهوری اسلواک

تکفارس

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: یان بوری

تلفن: ۴-۲۲۶۶۶۶۰۱

نمابر: ۲۲۶۶۶۶۰۵

نشانی: خیابان مقدس اردبیلی، شماره ۹۴

آدرس سفارت جمهوری شرقی اروگوئه

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: خوان کارلوس اوخه دا

تلفن: ۱-۸۸۶۷۹۶۹۰

نمابر: ۸۸۷۸۲۳۲۱

takfars.ir

نشانی: خیابان افریقا، بلوار مینا، شماره ۵

آدرس سفارت جمهوری اکوادور

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: لوئیس اومبرتو وینویسا رودریگز

تلفن: ۲۲۰۵۴۳۸۲

نمابر: ۲۲۰۲۲۷۵۱

نشانی: زعفرانیه، خیابان ملکی، خیابان قائم، شماره ۱۸

آدرس سفارت اوکراین

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: سرهی کراسنو شاپکا (کاردار)

تک فارس آی آر

تلفن: ۲-۲۲۴۰۴۰۸۱

نمابر: ۲۲۴۱۷۹۲۱

نشانی: خیابان ولنجک، شماره ۴۴

آدرس سفارت جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: عبدالکریم رکایبی (کاردار)

تلفن: ۳-۸۸۵۶۱۸۸۲

نمابر: ۸۸۳۷۷۰۳۱

نشانی: خیابان ایران زمین، خیابان مهستان، کوچه ۱۱، شماره ۲۰

آدرس سفارت دولت امارات متحده عربى

TakFars

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: سیف محمد عبید الزعابی

تلفن: ۴۲۷۹۲۰۰۰

نمابر: ۴۲۷۹۲۷۷۷

نشانی: خیابان ایران زمین، تقاطع مهستان، شماره ۲

آدرس سفارت جمهوری فدرال آلمان

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: بارون میشائیل فن اونگرن اشترنبرگ

تلفن: ۳۹۹۹۰۰۰۰

نمابر: ۳۹۹۹۱۸۹۰

تک فارس

نشانی: خیابان فردوسی، شماره ۳۲۴

آدرس سفارت اندونزی

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: دیان ویرنجوریت

تلفن: ۸۸۷۱۶۸۶۵

نمابر: ۸۸۷۱۸۸۲۲

نشانی: قائم مقام فراهانی، شماره ۱۸۰

آدرس سفارت جمهوری ایتالیا

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: مائورو کنچاتوری

www.takfars.ir

تلفن: ۷-۶۶۷۲۶۹۵۵

نمابر: ۶۶۷۲۶۹۶۱

نشانی: خیابان نوفل لوشاتو، شماره ۷۹

آدرس سفارت جمهوری اوگاندا

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: محمد احمد کیسوله

تلفن: ۹-۲۲۶۵۸۵۰۶

نمابر: ۲۲۶۵۸۵۱۶

نشانی: بلوار افریقا، خیابان طاهری، شماره ۵۹

آدرس سفارت جمهوری آذربایجان

T A K F A R S

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: جوانشیر آخوندوف

تلفن: ۲-۲۲۶۷۳۵۱۱

نمابر: ۲۲۵۵۸۱۸۳

نشانی: قیطریه، خیابان محمودیان، خیابان افشین، خیابان هاشمی، شماره ۲

آدرس سفارت جمهوری آرژانتین

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: گیولرمو لوئیس نیکولاس (کاردار)

تلفن: ۲۲۵۷۷۴۳۳

نمابر: ۲۲۵۷۷۴۳۲

تک فارس www.takfars.ir

نشانی: دروس، خیابان یارمحمدی، کوچه قو، شماره ۶

آدرس سفارت پادشاهی بحرین

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: راشد بن سعد الدوسری

تلفن: ۸۸۷۷۳۳۸۳ ۸۸۷۷۵۳۶۵

نمابر: ۸۸۷۷۹۱۱۲

نشانی: چهارراه جهان کودک، نبش کوچه ژوبین، شماره ۱۳

آدرس سفارت بوسنی و هرزه گوین

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: ادیب بوکویچ

Tak Fars

تلفن: ۱-۲۲۷۵۱۰۶۰

نمابر: ۲۲۷۵۱۰۶۲

نشانی: زعفرانیه، خیابان آبان، خیابان علامه، شماره ۸

آدرس سفارت جمهوری فدراتیو برزیل

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: سانتیاگو ایرازابال مورائو

تلفن: ۱۰-۲۲۷۵۳۱۰۸

نمابر: ۲۲۷۵۲۰۰۹

نشانی: زعفرانیه، تقاطع خیابان بهار و یکتا، شماره ۲

آدرس سفارت برونئی دارالسلام

تکفارس آی آر

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: ادی خالد چوچو (کاردار)

تلفن: ۸۸۷۹۷۹۴۶

نمابر: ۸۸۷۷۰۱۶۲

نشانی: خیابان افریقا، بلوار مینا، شماره ۷

آدرس سفارت جمهوری بوروندی

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: عمر نزیمبره

تلفن: ۲۲۴۷۴۸۲۰

نمابر: ۲۲۴۷۴۸۲۱

تک فارس

بلوار ارتش، شهرک نفت، خیابان آبادان، کوچه سوم شرقی، شماره ۴

آدرس سفارت جمهوری بلاروس

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: ویکتور ریباک

تلفن: ۲۲۷۵۲۲۲۹

نمابر: ۲۲۷۵۱۳۸۲

نشانی: زعفرانیه، خیابان طاهری، خیابان آبان، کوچه آذر، شماره ۱

آدرس سفارت بلژیک

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: فرانسوا دلی

www.takfars.ir

تلفن: ۲۲۳۹۱۹۰۹ ۲۲۳۹۱۱۶۰

نمابر: ۲۲۳۹۸۷۸۰

نشانی: خیابان فرشته، خیابان آقابزرگی، بن بست شیرین، شماره ۴

آدرس سفارت جمهوری بلغارستان

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: بوریس لاو دیمیتریوف (کاردار)

تلفن: ۸۸۷۷۵۶۶۲

نمابر: ۸۸۷۷۹۶۸۰

نشانی: خیابان ولیعصر، خیابان توانیر، خیابان ناظمی گنجوی، شماره ۴۰

آدرس سفارت جمهوری مردم بنگلادش

T A K F A R S

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: خندکار عبدالستار

تلفن: ۷-۸۸۶۰۱۴۱۶

نمابر: ۸۸۶۰۵۴۴۵

نشانی: یوسف آباد، خیابان ۶۴ شرقی،کوچه یکم، ۱۲متری احداثی، شماره ۷

آدرس سفارت دولت چندملیتی بولیوی

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: والترآلخاندرویانییف گوسمال (کاردار)

تلفن: ۸۸۶۸۶۸۰۷

نمابر: ۸۸۶۸۶۸۰۸

تک فارس www.takfars.ir

نشانی: سعادت آباد، خیابان ۲۵ قره‌تپه، شماره ۷۹

آدرس سفارت جمهوری اسلامی پاکستان

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: نورمحمد جادمانی

تلفن: ۹۰-۶۶۹۴۱۳۸۸

نمابر: ۶۶۹۴۱۸۹۸

نشانی: خیابان فاطمی، کوچه اعتمادزاده، شماره ۲

آدرس سفارت جمهوری پرتغال

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: ماریو فرناندو داماش نونس

تک فارس آی آر

تلفن: ۱-۲۲۷۶۴۰۶۰

نمابر: ۲۲۵۸۲۷۶۰

نشانی: دروس، خیابان هدایت،کوچه روزبه، شماره ۱۶

آدرس سفارت پادشاهی تایلند

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: کریچ کاسون (کاردار)

تلفن: ۷۷۵۳۱۴۳۳

نمابر: ۷۷۵۳۲۰۲۲

نشانی: خیابان بهارستان، کوچه استقلال، شماره ۳

آدرس سفارت جمهوری تاجیکستان

تکفارس

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: نعمت‌اله امام‌زاده

تلفن: ۲۲۲۹۹۵۸۴

نمابر: ۲۲۸۰۹۲۹۲

نشانی: نیاوران، خیابان زینعلی، کوچه سوم، شماره ۱۰

آدرس سفارت ترکمنستان

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: احمد کاکابایوویچ قربانوف

تلفن: ۲۲۲۰۶۷۳۱

نمابر: ۲۲۲۰۶۷۳۲

نشانی: فرمانیه، خیابان وطن‌پور، خیابان براتی، شماره ۳۴

آدرس سفارت ترکیه

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: رضا حاکان تکین

تلفن: ۳۳۹۵۱۱۰۰ ۳۳۱۱۱۲۰۲

نمابر: ۳۳۱۱۷۹۲۸

نشانی: خیابان فردوسی، شماره ۳۳۷

آدرس سفارت جمهوری تونس

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: غازی بن صالح

تلفن: ۸-۸۸۵۶۳۷۸۷

نمابر: ۸۸۵۶۳۷۶۷

نشانی: شهرک قدس، خیابان ایران زمین، خیابان سوم، شماره ۶

آدرس سفارت جمهوری چک

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: پطر اشتپانیک (کاردار)

تلفن: ۲-۲۶۱۱۸۸۵۱

نمابر: ۲۲۸۰۲۰۷۹

نشانی: فرمانیه، خیابان بوستان، کوچه نسترن، شماره ۳۶

آدرس سفارت جمهوری خلق چین

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: پانگ سن

تلفن: ۱-۲۲۲۹۱۲۴۰

نمابر: ۲۲۲۹۰۶۹۰

نشانی: اقدسیه، نبش خیابان فیروزبخش، شماره ۷۳

آدرس سفارت پادشاهی دانمارک

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: اندرس کریستین هوگارد

تلفن: ۲۸۱۵۵۰۰۰

نمابر: ۲۲۶۴۰۰۰۷

نشانی: پل صدر، خیابان هدایت، خیابان دشتی، شماره ۱۰

آدرس سفارت رومانی

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: کریستیان تئودورسکو

تلفن: ۷۷۵۳۴۶۵۸

نمابر: ۷۷۵۳۵۲۹۱

نشانی: فخرآباد، خیابان شهید مشکی، شماره ۲۲

آدرس سفارت فدراسیون روسیه

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: لوان جاگاریان

تلفن: ۳-۶۶۷۰۱۱۶۱

نمابر: ۶۶۷۰۱۶۵۲

نشانی: خیابان نوفل لوشاتو، شماره ۳۹

آدرس سفارت نیوزیلند

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: ایمون اشانسی

تلفن: ۷-۲۶۱۲۲۱۷۵

نمابر: ۲۶۱۲۱۹۷۳

نشانی: اقدسیه، خیابان قاسمی، خیابان سوسن، پارک دوم، شماره ۱

آدرس سفارت جمهوری زیمبابوه

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: نیکولاس دلامینی کیتی کیتی

تلفن:

نمابر:

نشانی: خیابان مقدس اردبیلی، خیابان شادآور، شماره ۶

آدرس سفارت ژاپن

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: کوجی هانه دا

تلفن: ۸۸۷۱۷۹۲۲

نمابر: ۸۸۷۱۳۵۱۵

نشانی: خیابان بخارست، نبش خیابان پنجم

آدرس سفارت دموکراتیک سوسیالیستی سریلانکا

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: محمد فیصل رازین

تلفن: ۲۲۴۱۴۸۶۳-۲۲۴۲۵۲۹۷

نمابر: ۲۲۱۷۵۴۷۱

نشانی: زعفرانیه، خیابان شهید فلاحی، کوچه کافی‌آبادی، شماره ۶۶

آدرس سفارت جمهورى فدرال سومالى

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: خلیفه کدیه موسی

تلفن: ۲۲۲۴۵۱۴۶

نمابر: ۲۲۲۴۵۱۴۶

نشانی: خیابان شریعتی، خیابان میرزاپور، خیابان هادیان، شماره ۶۶

آدرس سفارت جمهوری سیرالئون

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: محمد بی فوفانا

تلفن: ۲۲۲۸۵۱۷۳

نمابر: ۲۲۲۹۷۳۰۶

نشانی: کامرانیه، نبش کوچه یاسمن، شماره ۲

آدرس سفارت جمهوری سودان

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: اباکر الطیب البخیت

تلفن: ۴-۸۸۷۸۱۱۸۳

نمابر: ۸۸۷۸۸۵۷۵

نشانی: بلوار افریقا، خیابان بهرامی، شماره ۶۰

آدرس سفارت جمهورى عربى سوریه

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: عدنان حسن محمود

تلفن: ۲-۲۲۰۵۹۰۳۱

نمابر: ۲۲۰۵۹۴۰۹

نشانی: بلوار افریقا، خیابان ایرج، شماره ۲۰

آدرس سفارت سوئیس

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: جولیو هاز

تلفن: ۲۲۰۰۸۳۳۳

نمابر: ۲۲۰۰۶۰۰۲

نشانی: الهیه، خیابان شریفی‌منش، خیابان یاسمن، شماره ۲

آدرس سفارت جمهوری کت‌دیووار (ساحل عاج)

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: عبداله سیسه

تلفن: ۲۲۰۲۲۳۲۹

نمابر: ۲۲۰۴۰۶۱۱

نشانی: پارک وی، خیابان محمودیه، کوچه تیر، شماره ۲۶

آدرس سفارت سوئد

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: پیتر تیلر

تلفن: ۲۳۷۱۲۲۰۰

نمابر: ۲۲۲۹۶۴۵۱

نشانی: فرمانیه، خیابان بوستان، خیابان نسترن، شماره ۲۷

آدرس سفارت جمهوری صربستان

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: الکساندر تاسیک

تلفن: ۷۱-۲۲۴۱۲۵۶۹

نمابر: ۲۲۴۰۲۸۶۹

نشانی: ولنجک، خیابان نهم، شماره ۹

آدرس سفارت پادشاهى عربستان سعودی

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: حسن ابراهیم الزوید (کاردار)

تلفن: ۲۲۲۸۸۵۴۳

نمابر: ۲۲۲۹۴۶۹۱

نشانی: فرمانیه، خیابان بوستان، خیابان نیلوفر، شماره ۲۴

آدرس سفارت جمهوری عراق

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: سرکار خانم انتصار فاضل الداودی (کاردار)

تلفن: ۶-۸۸۹۳۸۸۶۵

نمابر: ۸۸۹۳۸۸۷۷

نشانی: ولیعصر، خیابان دمشق، خیابان برادران مظفر، شماره ۱۰۱

آدرس سفارت سلطنت عمان

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: سعود بن احمد البروانی

تلفن: ۲-۲۲۰۵۶۸۳۱

نمابر: ۲۲۰۴۴۶۷۲

نشانی: بلوار افریقا، کوچه تندیس، شماره ۹

آدرس سفارت جمهوری غنا

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: الحاجی باوا گیلبرت آیمبیلاه

تلفن: ۲۲۱۷۵۳۶۳

نمابر: ۲۲۴۲۱۴۴۸

نشانی: زعفرانیه، خیابان امیری سوری، شماره ۵

آدرس سفارت فنلاند

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: هاری کمراینن

تلفن: ۲۳۵۱۲۰۰۰

نمابر: ۲۲۲۱۵۸۲۲

نشانی: خیابان شریعتی، خیابان میرزاپور، کوچه حدادیان، شماره ۲

آدرس سفارت جمهوری فرانسه

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: برونو فوشه

تلفن: ۶۴۰۹۴۰۰۰

نمابر: ۶۴۰۹۴۰۹۲

نشانی: خیابان نوفل لوشاتو، شماره ۶۴

آدرس سفارت دولت فلسطین

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: صلاح زواوی

تلفن: ۶۶۴۰۲۵۱۳

نمابر: ۶۶۴۶۵۷۳۶

نشانی: خیابان فلسطین، شماره ۳۴۷

آدرس سفارت جمهوری فیلیپین

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: ادواردو آر منیز

تلفن: ۷۶-۲۲۶۶۸۷۷۴

نمابر: ۲۲۶۶۸۹۹۰

نشانی: خیابان ولیعصر، چهارراه پارک وی، خیابان خیام، شماره ۹

آدرس سفارت جمهوری قبرس

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: آندریاس پی کوزوپیس

تلفن: ۲۲۲۱۹۸۴۲

نمابر: ۲۲۲۱۹۸۴۳

دزاشیب، خیابان بوعلی، شماره ۱۹۴

آدرس سفارت جمهوری قرقیزستان

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: آسان بیک عثمان علی اف

تلفن: ۲۲۸۳۰۳۵۴

نمابر: ۲۲۲۸۱۷۲۰

پاسداران، نارنجستان پنجم، شماره ۲۴

آدرس سفارت جمهوری قزاقستان

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: بغداد امریئف

تلفن: ۲۲۵۶۵۹۳۳

نمابر: ۲۲۵۴۶۴۰۰

نشانی: دروس، خیابان هدایت، خیابان مسجد، شماره ۸۱

آدرس سفارت دولت قطر

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: علی بن حمد السلیطی

تلفن: ۶-۲۲۰۵۱۲۵۵

نمابر: ۲۲۰۵۸۴۷۸

نشانی: بلوار افریقا، خیابان گل آذین، شماره ۳

آدرس سفارت جمهوری کرواسی

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: استریبو کیکرتس

تلفن: ۲۲۵۸۹۹۲۳

نمابر: ۲۲۵۴۹۱۹۹

نشانی: پاسداران، بهستان اول، شماره ۱۹

آدرس سفارت جمهوری کنیا

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: سرکار خانم رقیه احمد سوبو

تلفن: ۲-۲۲۶۵۱۰۸۰

نمابر: ۲۲۶۵۱۰۸۳

نشانی: بلوار آفریقا، خیابان آرش، شماره ۱۳

جمهوری کره (کره جنوبی)

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: سونگ وونگ یئوب

تلفن: ۴-۸۸۰۵۴۹۰۰

نمابر: ۸۸۰۵۴۸۹۹

نشانی: ونک، خیابان شیخ بهائی، دانشور غربی، شماره ۲

آدرس سفارت اتحادیه کومور

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: احمد عبداله احمد مواتن

تلفن: ۷۷۶۲۴۴۰۰

نمابر: ۷۷۶۲۴۴۱۱

نشانی: خیابان شریعتی، خیابان ملک، شماره ۸

آدرس سفارت جمهوری دموکراتیک خلق کره

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: کانگ سام هیون

تلفن: ۴۴۸۲۸۰۶۶

نمابر: ۴۴۸۱۵۲۹۲

نشانی: جنت آباد شمالی، نبش بهارستان ۱۳، شماره ۳۱۰

آدرس سفارت جمهوری کوبا

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: ولادیمیر آندرس گنزالس کسادا

تلفن: ۲۲۲۸۲۷۴۹

نمابر: ۲۲۲۹۴۳۸۸

نشانی: کاشانک، خیابان خداوردی، کوچه ۱۷ غربی، شماره ۵۴

آدرس سفارت دولت کویت

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: مجدی احمد الظفیری

تلفن: ۹-۸۸۷۸۵۹۹۷

نمابر: ۸۸۷۸۸۲۵۷

نشانی: خیابان ظفر، شماره ۳۰۵

آدرس سفارت گرجستان

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: ایوسب چاخواشویلی

تلفن: ۲۲۷۶۴۱۲۹

نمابر: ۲۲۵۴۲۶۹۲

نشانی: پاسداران، گلستان دوم، شماره۹۲

آدرس سفارت جمهوری گینه کوناکری

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: بنگلی دیاخابی

تلفن: ۷۷۵۳۵۷۴۴

نمابر: ۷۷۵۳۵۷۴۳

نشانی: خیابان شریعتی، خیابان ملک، شماره ۸

آدرس سفارت جمهوری گینه بیسائو

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: ژم چرنو جالو (کاردار)

تلفن: ۷۷۶۸۱۳۱۸

نمابر:

نشانی: خیابان شریعتی، خیابان ملک، شماره ۸

آدرس سفارت لیبی

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: مفتاح محمد احمد مصباح (کاردار)

تلفن: ۳-۲۲۸۳۴۱۲۲

نمابر: ۲۲۸۳۴۱۲۴

نشانی: فرمانیه، دیباجی شمالی، خیابان یاسمن، شماره ۷۲

آدرس سفارت جمهوری لبنان

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: فادی حاج علی

تلفن: ۸۸۹۰۸۴۵۱

نمابر: ۸۸۹۰۷۳۴۵

نشانی: خیابان سپهبد قرنی، خیابان شهیدکلانتری، شماره ۷۱

آدرس سفارت جمهوری لهستان

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: یولیوش یاسئک گویو

تلفن: ۴-۸۸۷۸۷۲۶۲

نمابر: ۸۸۷۸۸۷۷۴

نشانی: بلوار آفریقا، خیابان پیروز، شماره ۲

آدرس سفارت مجارستان

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: گیولا پتو

تلفن: ۲۲۵۵۰۴۵۲

نمابر: ۲۲۵۵۰۴۸۲

نشانی: دروس، میدان هدایت، خیابان شادلو، شماره ۱۰

آدرس سفارت مالزی

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: راجا نور شیروان زین العابدین

تلفن: ۶-۲۶۲۱۹۰۵۵

نمابر: ۲۲۰۴۶۹۷۲

نشانی: خیابان الف، خیابان چنگیزی، شماره ۶

آدرس سفارت جمهوری مالی

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: تیگه گیرو (کاردار)

تلفن: ۲۲۲۰۷۲۷۸

نمابر: ۲۲۲۳۴۶۳۱

نشانی: پل رومی، کوچه عروس، کوچه پامچال، شماره ۲

آدرس سفارت جمهوری عربی مصر

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: خالد ابراهیم اماره (حافظ‌منافع)

تلفن: ۶-۲۲۴۲۰۰۱۵

نمابر: ۲۲۴۱۹۱۰۳

نشانی: ولنجک، خیابان ۱۶، شماره ۱۳

آدرس سفارت ایالات متحده مکزیک

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: اولیسس کانچولا گوتییرس

تلفن: ۸-۲۲۰۵۷۵۸۶

نمابر: ۲۲۰۵۷۵۸۹

نشانی: بلوار آفریقا، خیابان گلفام، شماره ۱۲

آدرس سفارت جمهوری اسلامی موریتانی

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: الحسن ولد سلیم (کاردار)

تلفن: ۱-۷۷۵۲۴۳۵۰

نمابر: ۷۷۵۲۹۵۱۵

نشانی: خیابان شریعتی، خیابان ملک، شماره ۸

آدرس سفارت پادشاهی نروژ

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: سرکار خانم اودیسه نورهیم

تلفن: ۲۲۲۹۱۳۳۳ ۲۲۸۰۲۱۴۳

نمابر: ۲۲۲۹۲۷۷۶

نشانی: فرمانیه، نبش خیابان پورظهیر، شماره ۵۴

آدرس سفارت جمهوری فدرال نیجریه

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: الحاجی توکورمانی

تلفن: ۸-۲۲۶۳۶۳۱۷

نمابر: ۲۲۶۳۶۳۱۵

نشانی: الهیه، خیابان چناران، سروستان غربی، شماره ۱۶

آدرس سفارت جمهوری نیکاراگوئه

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: ماریو آنتونیو بارکرو بالتودانو

تلفن: ۸۸۶۸۵۰۷۰

نمابر: ۸۸۶۸۵۰۷۳

نشانی: سعادت آباد، قره تپه، شماره ۷۹

آدرس سفارت واتیکان

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: لئو بکاردی

تلفن: ۶۶۴۰۳۵۷۴

نمابر: ۶۶۴۱۹۴۴۲

نشانی: خیابان نوفل لوشاتو، نبس خیابان رازی، شماره۸۴

آدرس سفارت جمهوری بولیواری ونزوئلا

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: آمه نوتپ زامبرانو

تلفن: ۲۲۲۸۴۴۵۰

نمابر: ۲۶۱۲۴۸۸۶

نشانی: کامرانیه، خیابان تاجیکی، شماره ۱۷

آدرس سفارت جمهوری سوسیالیستی ویتنام

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: نگوین هونگ تاچ

تلفن: ۲۲۴۱۱۶۷۰

نمابر: ۲۲۴۱۶۰۴۵

نشانی: خیابان پسیان، اکبری، اردیبهشت شرقی، شماره۶

آدرس سفارت پادشاهی هلند

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: یوهانس دوما

تلفن: ۲۲۶۶۰۰۰۰

نمابر: ۲۳۶۶۰۱۹۰

نشانی: فرمانیه، خیابان سنبل، ارغوان غربی، شماره ۷

آدرس سفارت پادشاهی مغرب

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر:

تلفن:

نمابر:

نشانی: پاسداران، نارنجستان ششم، بلوک ۲۹

آدرس سفارت هند

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: سری واستاوا

تلفن: ۵-۸۸۷۵۵۱۰۳

نمابر: ۸۸۷۴۵۵۵۷

نشانی: خیابان بهشتی، خیابان میرعماد، خیابان نهم، شماره ۲۲

آدرس سفارت یونان

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: گیورگیوس آیفانتیس

تلفن: ۲۲۰۵۳۷۸۴

نمابر: ۲۲۰۵۷۴۳۱

نشانی: خیابان افریقا، بلوار اسفندیار، شماره ۴۳

آدرس سفارت جمهوری یمن

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: عبداله علی السری (کاردار)

تلفن: ۲۲۴۱۹۸۸۷

نمابر: ۲۲۴۱۹۹۳۴

نشانی: ولنجک، خیابان هشتم، شماره ۵

ماهیگیر غنایی در حال حمل سبد ماهی های صید شده به ساحل
  1. شلیک توپ در یک جشن ملی در لندن
  2. قاب سیلیکونی برای گوشی بهتر است یا پلاستیکی گوشی
  3. تمام جاهای دیدنی شیراز همراه با عکس
  4. نظامیان بازنشسته ارتش سلطنتی بریتانیا در تجمعی در مرکز لندن
  5. متن و ترجمه دعای مجیر برای ۱۴ ۱۵ ماه رمضان
  6. راه های جالب از بین بردن بوی بد کانال

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب پربازدید

مطالب محبوب

نظرات