image خوردن آب یا چای بالافاصله بعد از غذا ممنوع

آب ننوشید

بلافاصله بعد از صرف غذا آب خوردن سبب رقیق شدن شیره معده می‌شود بنابراین بهتر است نیم ساعت قبل و بعد از غذا آب ننوشید.

چای ننوشید

در میهمانی‌‌ها هنوز غذا تمام نشده چای جلوی میهمان می‌گذاریم. چای می‌تواند محیط معده را اسیدی کند و تأثیر منفی بر مواد معدنی معده بگذارد.

بعد از غذا مایعات باید با نیم ساعت تا یک ساعت فاصله مصرف شود.