آب ننوشید

بلافاصله بعد از صرف غذا آب خوردن سبب رقیق شدن شیره معده می‌شود بنابراین بهتر است نیم ساعت قبل و بعد از غذا آب ننوشید.

چای ننوشید

در میهمانی‌‌ها هنوز غذا تمام نشده چای جلوی میهمان می‌گذاریم. چای می‌تواند محیط معده را اسیدی کند و تأثیر منفی بر مواد معدنی معده بگذارد.

بعد از غذا مایعات باید با نیم ساعت تا یک ساعت فاصله مصرف شود.

تک فارس » پزشکی سلامتی » خوردن آب یا چای بالافاصله بعد از غذا ممنوع