۱ – نگرش مثبتی داشته باشید
مثبت اندیشی یک مساله واگیردار و مسری است و به آسانی به سایر افراد خانواده هم سرایت میکند. مثلا شما مادر شوهر محترم اگر نسبت به عروس جدید خانواده نگرش مثبتی داشته و رابطه ای خوب با او برقرار کنید مسلما سایر اعضای خانواده مثل بقیه عروسها یا حتی دختران تان و .. هم با این عروس جدید الورود بهتر رابطه برقرار میکنند.
۲ – احساسات شان را در نظر بگیرید
به هر حال او یک غریبه و ورودی جدید است، بنابراین یقین حاصل کنید که آداب و رسوم و شوخی های شخصی و .. را برای او توضیح دهید تا شوخی های احتمالی در جو خانواده باعث کدورت و رنجش خاطر او نشود و از طرف دیگر او را تشویق کنید که موضوعات مدنظرش را با شما و خانواده در میان بگذارد.
۳ – عضو جدید را به گفتگو بکشانید
او را در گفتگوهای خانوادگی شرکت دهید. در عین حال به طور خصوصی هم با او صحبت و گپ و گفتگو داشته باشید.
۴ – به چیزهایی که به آنها علاقمند است یا از آنها متنفر است توجه کنید
گفتگو و گوش دادن به حرفها و احساسات یک نفر بهترین راه برای شناخت از اوست.
۵ – در مورد فعالیتهایی که بتوانید با هم در آنها شرکت کنید برنامه ریزی زمانی داشته باشید.
۶ – صبور باشید
ایجاد یک فضای راحت و آرام با یک عضو جدید خانواده محتاج گذر زمان است پس زمان لازم برای تطبیق را به او بدهید.
۷ – از او حمایت کنید
هر کس دیر یا زود عمل اشتباهی انجام می دهد و یا حرف اشتباهی می زند. برای اینگونه مواقع یک خاطره، یک لطیفه یا موضوع بامزه ای به خاطر داشته باشید تا با گفتن آن ضمن کاهش تنش احتمالی و تغییر فضای جلسه یا جو خانوادگی از او حمایت کرده باشید.
۸ – توانایی های او را شناسایی کنید و از او در آن زمینه ها برای خانواده یا فامیل کمک بگیرید
مثلا ممکن است او در طراحی، نقاشی، خدمات کامپیوتری، ارایشگری و .. توانایی خاصی داشته باشد این توانایی ها را بشناسید و در مواقع لزوم از وی برای انجام این کارها استفاده کنید حتی می توانید این توانایی ها را وسیله ای برای تعریف و تمجید از او در جمعهای خانوادگی و دوستانه استفاده نمایید.

تک فارس » روانشناسی » توصیه هایی برای پذیرش یک عضو جدید در خانواده