دیدن اتاق کنفرانس در خواب، بدین معنا است که در آینده با افرادى برخورد مى‏کنید که براى شما ارزش خاصى خواهند داشت.

تک فارس » مطالب جالب » تعبیر دیدن یک اتاق کنفرانس در خواب چیست