image ترفندی برای حفظ خط اتوی شلوار در مدت طولانی

خواهید خط اتوی شلوارتان در طی روز کاملاً خوب باقی بماند و در اثر نشستن های طولانی مدت این خط اتو به خصوص در سر زانوها خراب نشود

▪می توانید در هنگام اتو، پرز و کرک های موجود در زیر خط اتوی شلوار را با یک مسواک یا فرچه کوچک تمیز نمایید و در آن قسمت صابون خشک بمالید.

▪سپس بر روی خط اتو یک پارچه تمیز پهن کند و با آب پاش کمی آب اسپری کنید

▪سپس با اتوی داغ، محل را اتو نمایید؛

خواهید دید که بهترین نتیجه حاصل می شود و خط اتوی ایجاد شده حتی از زمانیکه شلوار خود را جهت اتو به اتوشویی میسپارید بهتر خواهد شد.

تک فارس » آرایشی » ترفندی برای حفظ خط اتوی شلوار در مدت طولانی