اگر میز کار شما به دیوار متصل شده، بالای آن بهترین جای نصب آینه است.

این کار نه‌تنها کمک می‌کند بتوانید به ظاهر خود را در آینه نظر بیندازید، بلکه فضای اتاق را هم بزرگ‌تر می‌کند. ویژگی دیگر این آینه هم این است که به شما امکان می‌دهد بدون اینکه سر برگردانید، بتوانید بفهمید چه کسی پشت سر شما یا درحال واردشدن به اتاق است.

تک فارس » دکوراسیون » آینه مناسب برای میز کار