image آموزش دوخت کیسه آب گرم به شکل دلخواه

نوارهای پارچه‌های متضاد را بالا و پایین پارچه‌ی اصلی قرار دهید و بطری آب گرم را روی آن بگذارید. مطمئن شوید تمامی پارچه‌ها از هر سمت ۵ سانتی‌متر بزرگ‌تر از بطری آب گرم باشند.

نوارهای پارچه‌ی بالا و پایین را به پارچه‌ی اصلی بدوزید، دقت کنید روی پارچه‌های بالا و پایین و پارچه‌ی اصلی به یک سمت باشد. این کار را برای هر دو طرف تکرار کنید.

لایی‌چسب را به پشت پارچه‌ی آستری اتو کنید. بالای آستری را به بالای کیف بدوزید، روی درست آن به سمت هم باشد. این کار را برای دو سمت تکرار کنید.

دو تکه کیف را در کنار هم بگذارید، سمت درست آن‌ها رو به هم بوده و پارچه‌های خارجی و آستری‌ها با هم هماهنگ باشند.

دور کیف را بدوزید و تنها درزی به اندازه‌ی ۷.۵ سانتی‌متر در ته کیف باز بگذارید تا بتوانید از آنجا کیف را پشت‌ ورو کنید. دقت کنید نوارهای پارچه در اطراف درزها هماهنگ باشند.

آستری را به داخل کیف فشار دهید. این آستری کمی از پارچه‌ی بیرونی بزرگ‌تر است بنابراین یک تضاد رنگی جالب در بالای کیف ایجاد خواهد کرد.

محل دقیق حلقه‌های فلزی را با روان‌نویس قابل حل علامت بزنید. از راهنمایی فروشنده برای اتصال حلقه‌ها کمک بگیرید.

نخ را از سوراخ حلقه‌های فلزی عبور دهید. زمانی که کاملاً نخ را کشیدید با دست چند کوک به پشت حلقه‌ها بزنید تا در جای خود محکم شوند.

ظرف را با آب گرم پرکرده و از آن لذت ببرید.

وسایل موردنیاز :

یک عدد کیف آب گرم ساده

دو تکه پارچه هریک به‌اندازه‌ی ۲۸ در ۱۷.۷۵ سانتی‌متر

دو نوار پارچه‌ی متفاوت به ابعاد ۲۹ در ۹ سانتی‌متر برای بالای کیف

دو نوار پارچه‌ی متفاوت به ابعاد ۲۸ در ۱۱.۵ سانتی‌متر برای ته کیف

دوتکه پارچه‌ی آستری به ابعاد ۲۸ در ۳۸ سانتی‌متر

دوتکه لایی‌چسب به ابعاد ۲۸ در ۳۸ سانتی‌متر

ده عدد حلقه‌ی سوراخ‌دار فلزی برای روی سوراخ‌های ایجادشده به‌اندازه‌ی ۶۱ سانتی‌متر

روان‌نویس پاک شونده با هوا

تک فارس » مطالب جالب » آموزش دوخت کیسه آب گرم به شکل دلخواه