۱.پیراهن را پهن کنید به نحوی که قسمت دکمه دار آن پایین و پشت آن رو به بالا باشد.

۲.هدیه شما می تواند همان پیراهن باشد و یا می توان تنها از آن به عنوان نوعی کاغذ کادو استفاده کرد وجعبه هدیه اصلی را به داخل پیراهن ببرید.

image آموزش تصویری تا کردن پیراهن کادویی

۳.سپس قسمت بالا و پایین پیراهن را تا زده و در صورت نیاز از سنجاق قفلی برای محکم کردن هر گونه پارچه اضافی استفاده کنید.

image آموزش تصویری تا کردن پیراهن کادویی

۴. در مرحله بعد باید آستین ها را به صورت ضربدری روی پشت پیراهن قرار دهید. سپس هدیه پیراهنی را به سمت دکمه دار قرار دهید تا روی هدیه به سمت شما شود.

image آموزش تصویری تا کردن پیراهن کادویی

۵. در مرحله بعد آستین ها را به شکل یک گروه مربعی ببندید. اگر هدیه داخل پیراهن باریک باشد ، می توانید آستین ها را به شکل یک پاپیون نیز گره بزنید.

image آموزش تصویری تا کردن پیراهن کادویی

image آموزش تصویری تا کردن پیراهن کادویی

تک فارس » مطالب جالب » آموزش تصویری تا کردن پیراهن کادویی