اگر از پوشیدن کفش های کتانی ساده خسته شده اید با ما همراه باشید تا نمونه ای از تزیین کردن کفش های کتانی ساده را به شما به صورت تصویری آموزش بدهیم .

image چطور کفش های ساده و سفید رنگ را خودمان تزیین کنیم 

کفش کتانی ساده را شسته تمیز کنید‎

image چطور کفش های ساده و سفید رنگ را خودمان تزیین کنیم

با ماژیک رنگ و نقش دلخواه را می کشیم‎

image چطور کفش های ساده و سفید رنگ را خودمان تزیین کنیم

پشت و روی کفش را هم نقاشی کرده‎

image چطور کفش های ساده و سفید رنگ را خودمان تزیین کنیم

با رنگ دلخواه کفش کتانی را رنگ می کنیم‎

image چطور کفش های ساده و سفید رنگ را خودمان تزیین کنیم

تغییر کفش کتانی ساده

image چطور کفش های ساده و سفید رنگ را خودمان تزیین کنیم

بگذارید رنگ روی کفش کتانی خشک شود

image چطور کفش های ساده و سفید رنگ را خودمان تزیین کنیم

بستن بندهای کفش کتانی آماده پس خشک شدن

image چطور کفش های ساده و سفید رنگ را خودمان تزیین کنیم

با پوشیدن این کفش ها لذت ببرید.

image چطور کفش های ساده و سفید رنگ را خودمان تزیین کنیم

تک فارس » مطالب جالب » چطور کفش های ساده و سفید رنگ را خودمان تزیین کنیم