image نشانه های نزدیک شدن زمان قیامت چیست

بر پایی قیامت و تحقق اراده الهی برای پایان دادن به نظام هستی و جهان کنونی نشانه هایی دارد که خبر از آن روز هول انگیز می دهد.

افزایش مفاسد و تباهی فکر و عمل انسانها از جمله این نشانه هاست. تقوا مبارزه با تمایلات نفسانی برای رسیدن به کمال انسانی و رضای خداست.مهار نفس اماره و جهاد با نفس شرط توفیق در میدان بندگی است و بدون آن ، عمر چراگاه شیطان می شود و بندگان خدا به بردگی شیطان کشیده می شوند.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم در سخنرانی خویش در حجه الوداع، فرمود:

از نشانه های فرا رسیدن و نزدیک شدن قیامت تباه ساختن نماز، بزرگداشت ثروت و فروختن دین به دنیاست.

در آن شرایط همچنان که نمک در آب حل می شود، قلب مؤمن در درونش آب می شود، به خاطر منکراتی که می بیند و توان تغییر دادن در آن را ندارد.

وقتی در مقام ارزش گذاری مال رتبه اول را بیاورد و مردم دین را به دنیا بفروشند و خواسته نفس را بر فرمان حق ترجیح دهند این نشانه افول ستاره ی دینداری و ضعف حق بینی و سلطه ابلیس است.در این شرایط مؤمنانی خدا باور و آخرت گرا هم وجود دارند، اما خون دل میخورند و ذوب می شوند و کاری هم از دستشان بر نمی آید و قدرت بر تغییر اوضاع ندارند، باید بسوزند و بسازند.

این جاست که دیگر دنیا به پایان می رسد و مقدمه رستاخیز بزرگ فراهم می شود.

تک فارس » مطالب جالب » نشانه های نزدیک شدن زمان قیامت چیست