موارد مصرف

– همراه با رعایت رژیم غذایی و ورزش جهت کنترل دیابت نوع ۲ ( غیر وابسته به انسولین ) در بیمارانی که به داروهای متفورمین و سیتاگلیپتین به طور جداگانه پاسخ مناسبی نداده اند، استفاده می شود.

تک فارس » پزشکی سلامتی » قرص سیتافورمین عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی