تصویر مربوط به سکانس حذف شده دیگری از فیلم است، وقتی آوا (باران کوثری) توسط هم‌بندانش در زندان برای مراسم عقد محیا می‌شود.

image عکس سکانس دوم حذف شده از فیلم من مادر هستم

تک فارس » اخبار روز » عکس سکانس دوم حذف شده از فیلم من مادر هستم