تک فارس
حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است
محصولات معتبر محصولات معتبر
مطالب جالب

دیدن یک بعد از ظهر بارانی در خواب چه تعبیری دارد

دیدن بعدازظهرى بارانى در خواب، بیانگر آن است که براى مدتى دچار نومیدى مى‏شوید دیدن خواب بعدازظهر براى زن‏ها، دلالت بر آشنایى با افراد جدید را دارد.
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
یک بعداز ظهر زیبا : زندگی برای شما لذت بخش میشود .
یک بعداز ظهر ابری : منتظر منفعت بزرگ در کارتان نباشید .
بعداز ظهرمه آلود : اعتماد به نفس داشته باشید .
بعدازظهر بارانی : پول

مطالب محبوب بیشتر ››