image آیا میخواهید برای همیشه تنها عشق شوهر خود باشید

▪ صادق باشید، چون تنها در این صورت است که حق دارید از همسرتان توقع رفتار و گفتار صادقانه داشته باشید.

▪ همزمان با رعایت اصل صداقت، بدانید هیچ لزومی ندارد هر مطلبی، با هر مضمونی بازگو شود.

▪ زن و شوهر می‌توانند توافق کنند که همواره جایگاهی برای تغییر در طول زندگی، قایل شوند.

▪ پیوسته به دنبال یک رابطه در حال رشد باشید، در پیشرفت مثبت ارتباطات، توقف جایز نیست.

▪ سعی کنید به تعریف خوشبختی از دیدگاه همسرتان دسترسی پیدا کنید.

▪ شما می‌توانید از زندگی کردن با مرد خود لذّت ببرید، بدون آنکه خود و خواسته‌های‌تان را به فراموشی بسپارید.

▪ گاهی اوقات اگر به‌طور واضح تقاضا نکنید، چیزی بدست نخواهید آورد.

▪ گفتنی‌ها را بگویید، امّا به‌موقع. منتظر نمانید به این امید که شاید روزی خودش متوجه شود.

▪ به‌یاد داشته باشید معمولاً مردها آن‌گونه که شما به‌آنها می‌نگرید، به‌خود نمی‌نگرند.

▪ شاید نتوانید مرد خود را کاملاً کنترل کنید، اماا قطعاً می‌توانید بر او تأثیر بگذارید.

▪ در برنامه‌ریزی‌ها به‌صورت یک شریک ظاهر شوید، نه یک رقیب.

▪ حترام شما، در گروی رفتار شماست.

▪ برنامه‌های خود را طوری تنظیم کنید تا زمانی که همسرتان در منزل است، در کنارش حضور داشته باشید، نه احتمالاً در آشپزخانه.

▪ به نوع پوشش، آرایش و پیرایش خود در منزل همواره اهمیت بدهید.

▪ در طی روز از کلمات محبّت‌آمیز استفاده کنید.

▪ بسیاری از زنان بر این باورند که باید بیش از حد عاطفی باشند. اینگونه نباشید.

▪ بکوشید بدون آنکه در مسائل کاری و اجتماعی همسرتان مستقیماً دخالت کنید، خیلی دوستانه و غیرمتعصبانه به افعال وی ناظر باشید.

▪ میزان وابستگی و دلبستگی یک زن می‌تواند قابلیت‌های شوهرش را برای توجه نشان دادن به او تحت‌الشعاع قرار دهد.

▪ هراز گاهی از او به خاطر حسناتش تمجید کنید.

▪ گاهی گفتگوی متعادل می‌تواند قفل‌هایی که بر زندگی‌ عاطفی همسرتان زده شده، باز کند.

▪ هرگز به قصد آنکه همسرتان را برای انجام کاری سوق دهید، از او تعریف و تمجید نکنید.

▪ برای او این حق را قایل باشید که بتواند احساسات مختلفی داشته باشد.

تک فارس » روانشناسی » آیا میخواهید برای همیشه تنها عشق شوهر خود باشید