چند عدد زیپ تهیه کنید. شما می توانید از زیپ های بیشتری استفاده کنید.

image آموزش ساخت کیف زیپی کوچک کاربردی

تنها کاری که باید در این مرحله انجام داد،قراردادن زیپ ها کنار هم و دوختن آن ها است.

image آموزش ساخت کیف زیپی کوچک کاربردی

تمام تکه ها را به هم بدوزید

دوباره اطمینان حاصل کنید،زمانیکه شما زیپ ها را به هم می دوزید ،آن ها به صورت مرتب درکنار هم قرار می گیرند.

image آموزش ساخت کیف زیپی کوچک کاربردی

در این مرحله باید از زیپ ها شکل استوانه ای بسازید.برای انجام این کار دو زیپ انتهایی را به هم بدوزید.دستتان را روی جامدادی استوانه ای قرار دهید تا جامدادی روی زمین پهن شود و زیپ ها به صورت جفتی روبروی هم قرار گیرند.

image آموزش ساخت کیف زیپی کوچک کاربردی

دو قسمت بالای جامدادی زیپی را بدوزید.در این مرحله کار دوخت شما به پایان می رسد.

یکی از زیپ ها را باز کنید و جامدادی را پشت و رو کنید تا تمام تکه های دوخته شده به سمت داخل قرار گیرند.

image آموزش ساخت کیف زیپی کوچک کاربردی

تک فارس » دکوراسیون » آموزش ساخت کیف زیپی کوچک کاربردی