ورزش های شکم، بازو، ران و… می توانید به اندام دلخواهتان تنها با استفاده از وسایلی چون صندلی، وزنه مچ پا و توپ پیلاتس در خانه برسید.

image آموزش تصویری ورزش های ساده برای سلامتی شما در خانه

۱.از وزنه مچ پا برای عضلات کفل و داخل ران استفاده کنید.

با حالت چهار دست و پا شروع کنید.

یکی از پاها را به پشت بلند کنید.

این ورزش را در ۳ مجموعه ۱۰ تایی انجام دهید.

image آموزش تصویری ورزش های ساده برای سلامتی شما در خانه

۲.در این حرکت جهت داشتن تعادل صندلی را با دو دست نگه دارید.

روی انگشت ها بایستید و زانوها را در جهت انگشت ها خم کنید.

درست مثل حرکت پلیه در رقص باله و تا جایی که می توانید در این حالت بمانید.

image آموزش تصویری ورزش های ساده برای سلامتی شما در خانه

۳.در این حرکت نیز از صندلی استفاده کنید.

توپ پیلاتس را بین ران ها قرار دهید و پاها را ۹۰ درجه خم کنید.

در همان بمانید و یک دقیقه توپ را با فشار پا به داخل و بیرون فشار دهید.

این ورزش چربی های ران را می سوزاند.

برای انجام پیشرفته این ورزش پاشنه ها را بلند کنید و پاها را روز انگشتان قرار دهید.

image آموزش تصویری ورزش های ساده برای سلامتی شما در خانه

۴.برای ورزش شکم از توپ پیلاتس استفاده کنید.

به پشت دراز بکشید، توپ را زیر تیغه های شانه ها قرار دهید، زانوها را خم کنید و سر را روی زمین قرار دهید.

با فشار آوردن به ماهیچه های شکم قسمت بالاتنه را مثل حرکت کرانچ بالا بیاورید.

تک فارس » پزشکی سلامتی » آموزش تصویری ورزش های ساده برای سلامتی شما در خانه