گزینه تنظیمات یا General Account Settings را کلیک تا وارد تنظیمات شوید.

image آموزش تصویری تغییر نام و نام خانوادگی در فیس بوک image آموزش تصویری تغییر نام و نام خانوادگی در فیس بوک

نام خود را تغییر دهید و گذرواژه یا همان پسورد خود را وارد و ذخیره نمایید

image آموزش تصویری تغییر نام و نام خانوادگی در فیس بوکimage آموزش تصویری تغییر نام و نام خانوادگی در فیس بوک image آموزش تصویری تغییر نام و نام خانوادگی در فیس بوک

۵ – ۲۴ ساعت برای آپدیت حساب کابریتان زمان نیاز است.

تک فارس » مطالب جالب » آموزش تصویری تغییر نام و نام خانوادگی در فیس بوک