image آموزش تصویری بافت و ساخت دستبند شیک گره ای

▪ دو طرف بند یا نوارهای پلاستیکی را با فندک ذوب کنید تا سفت و جمع شوند و نخ های آن از هم باز نشود.

▪ بند نارنجی را از وسط تا کنید. سمت تا شده (بسته) نوار را از حلقه قلابی عبور دهید و با انتهاهای باز نخ آن را به قلاب گره بزنید و محکم کنید.

▪ انتهای دیگر نوار را که در وسط قرار دارد را نیز قلاب دیگر وصل کنید و در انتها گیره قفل دار بزنید.

▪ دستبند را روی سطح صاف بگذارید. یک انتهای باز نوار را از داخل دو نوار مرکزی عبور دهید. نوار سمت چپ را از زیر دو نوار وسط و روی نوار سمت راست، بیرون بیاورید.

image آموزش تصویری بافت و ساخت دستبند شیک گره ای

▪ نوار سمت راست را از زیر دو نوار وسط و روی نوار سمت چپ، بیرون بیاورید.

image آموزش تصویری بافت و ساخت دستبند شیک گره ای

▪ نوار سمت چپ را از روی نوارهای وسطی از داخل سوراخ میان نوار سمت راست و مرکز بیرون بکشید. هر دو طرف را محکم بکشید تا کاملا سفت و محکم شوند. مراحل ۵ تا ۶ را تا نزدیک انتهای کار تکرار کنید.

image آموزش تصویری بافت و ساخت دستبند شیک گره ای

▪ گره زدن را در فاصله ۵ سانتی متری از انتها متوقف کنید.

image آموزش تصویری بافت و ساخت دستبند شیک گره ای

▪ دستبند را بر گردانید. نواری با رنگ متضاد به نوارهای مرکزی گره بزنید. مراحل ۵ تا ۶ را تکرار کنید.

image آموزش تصویری بافت و ساخت دستبند شیک گره ای

▪ هنگامی که دو بند به یکدیگر می رسند، دست از گره زدن بردارید. انتهای آنها را مطابق عکس به هم وصل کنید.

image آموزش تصویری بافت و ساخت دستبند شیک گره ای

▪ دو انتهای بندها را گره بزنید و اضافه آن را با فندک آب کنید تا به اصطلاح در نرود.

وسایل مورد نیاز :

▪ بند کفش یا بند پلاستیکی ۲.۵ متری نارنجی

▪ بند پلاستیکی یا بند کفش ۶۱ سانتی متری

▪ فندک

▪ دو قلاب ۱۰ میلی متری

▪ سگک

تک فارس » مطالب جالب » آموزش تصویری بافت و ساخت دستبند شیک گره ای