گزینه تنظیمات یا General Account Settings را کلیک تا وارد تنظیمات شوید.

image, آموزش تصویری تغییر نام و نام خانوادگی در فیس بوک image, آموزش تصویری تغییر نام و نام خانوادگی در فیس بوک

نام خود را تغییر دهید و گذرواژه یا همان پسورد خود را وارد و ذخیره نمایید

image, آموزش تصویری تغییر نام و نام خانوادگی در فیس بوکimage, آموزش تصویری تغییر نام و نام خانوادگی در فیس بوک image, آموزش تصویری تغییر نام و نام خانوادگی در فیس بوک

۵ – ۲۴ ساعت برای آپدیت حساب کابریتان زمان نیاز است.