تک فارس

مجله علمی هنری آموزشی پزشکی تک فارس شامل مطالب جدید و جالب با موضوعات پزشکی و سلامتی، روانشناسی، نکات آرایشی، دکوراسیون منزل، خانه داری، آموزش آشپزی

محصولات معتبر
محصولات معتبر

#رویداد

فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۸ مرداد

عکس, فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۸ مرداد

535پیش ازمیلاد:مولفان تاریخ عهد باستان تكمیل كار نوسازی بندر صور در فنیقیه (لبنان امروز) با هزینه ایران را اواخر ژوئیه (نیمه تابستان) سال 535 پیش از میلاد ذكر كرده اند. این بندر سه هزار ساله و چهارمین شهر بزرگ لبنان امروز در سال 573 پیش از میلاد توسط ارتش بخت النصر دوم امپراتور بابل تصرف...

فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۵ فروردین

عکس, فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۵ فروردین

1293ش: 14آوریل 1914 (25 فروردین 1293 خورشیدی) در تهران اعلام شد كه دولت در صدد استقراض یكصد هزار لیره از بانك انگلستان با بهره متعارف است تا در تاریخ معین (سی ام تیرماه) كه سلطان احمد شاه به سن قانونی خواهد رسید، مراسم تاجگذاری رسمی وی را برگزار كند!!. 1909م:در این روز در سال 1909...

فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۶ آذر

عکس, فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۶ آذر

663م:چند واحد مسلح عرب كه مامور جلوگیری از بازگشت پیروز ساسانی (پسر یزدگرد سوم) از چین به ایران شده بودند ششم ژانویه سال 663 میلادی در سر راه خود، شهر بلخ یكی از چهار شهر بزرگ خراسان را تصرف كردند (مركز همان ساتراپی ایران كه یونانیان، «باكتریانا» نوشته اند). «پیروز ساسانی» به خواست پدرش یزدگرد...

فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۸ آذر

عکس, فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۸ آذر

1332ش:چهار ماه پس از براندازی 28 امرداد، بیست و نهم آذر 1332 (دسامبر 1953) نشست شركتهای نفتی و كارشناسان مربوط كه در لندن برای بررسی سرنوشت نفت ایران برگزار شده بود! به كار خود پایان داد و از دولت انگلستان خواست: اینك كه دولت دكتر مصدق ساقط شده و ملّیون ایران قدرت را از دست...

فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲ فروردین

978م :به مناسبت ایام نوروز، بیمارستانی كه به تصمیم عضدالدوله دیلمی در شهر بغداد ساخته شده بود 22 مارس سال 978 میلادی (سال 357 هجری خورشیدی) گشایش یافت. 33م :سالروز مصلوب شدن مسیح، و مسیحیانی كه در این روز خود را مصلوب می كنند تا شكنجه واردآمده به مسیح رابا تمام وجود احساس كنند.در سال...

فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۵ دی

عکس, فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۵ دی

596ش:تاریخنگاران آغاز زمستان سال 596 خورشیدی (اواخر دسامبر 1217 میلادی ) را پایان كار حكومت قرا ختائیان و غوریان در آسیای میانه ، و همسایه شدن قلمرو سلطان محمد خوارزمشاه با قلمرو چنگیز خان نوشته اند . خوارزمشاه با از میان برداشتن قراختائیان كه میان قلمرو او و قلمرو چنگیز خان حایل بودند مرتكب یك...

فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۴ دی

عکس, فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۴ دی

858م:بیشتر مورخان و كرونیكلرها در این كه رودكی پدر شعر پارسی نوین (پارسی معاصر) 25 دسامبر سال 858 میلادی به دنیا آمده است متفق القولند و برخی هم با محاسبات خود، وقوع آن را در همان روز ولی در سال 860 میلادی نوشته اند. سال درگذشت وی 940 میلادی است كه چند پژوهشگر، درست آن...

فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۹ دی

عکس, فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۹ دی

1120م:سی ام دسامبر سال 1120 میلادی فریدون شاه شروانشاه ( شاه منطقه ای در قفقاز جنوبی كه استالین آن را جمهوری آذربایجان نام نهاد) در جنگ با گرجستانی ها كشته شد و پسرش منوچهر برجای او نشست. این خاندان كه از سوی دولت ساسانیان به حكومت قفقاز جنوبی منصوب شده بودند پس از فروپاشی امپراتوری...

فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۹ آذر

عکس, فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۹ آذر

612پیش ازمیلاد:شهر نینوه (نینوا، مجاور موصل امروز) پایتخت امپراتوری آشور دهم و به قولی 14 دسامبر سال 612 پیش از میلاد به تصرف نیروهای مشترك دولتهای ماد (ایران) و بابل (بین النهرین جنوبی) در آمد و آن امپراتوری كه در تاریخ، شهرت ستمگری یافته است برای همیشه از میان رفت. نیروهای فاتح نینوا این شهر...

فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۹ تیر

عکس, فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۹ تیر

525پیش ازمیلاد:در تابستان سال 525 پیش از میلاد، و طبق محاسبات تقویم نویسان بر پایه نوشته های هرودت و سایر مورخان باستان نگار؛ ژوئیه این سال (چنین ماهی در دو هزار 534 سال پیش)، یك سپاه چهل هزار نفری ایران كه از سوی كامبیز دوم (کامبوزیا = كمبوجیا = کمبوجیه، پسر و جانشین كوروش بزرگ)...

فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۰ دی

عکس, فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۰ دی

62پیش ازمیلاد:دهم ژانویه سال 62 پیش ازمیلاد پمپی Pompey ژنرال رومی و یكی از اعضای شورای 3 نفری ریاست امپراتوری روم اعلام كرد كه سوریه و مناطق اطراف آن ضمیمه قلمرو روم خواهد بود. در آن زمان سوریه به مراتب بزرگتر از امروز و پایتخت آن انتاكیه (Antioch) و شامل جنوب غربی تركیه امروز، قسمتی...

فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۸ مهر

عکس, فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۸ مهر

331پیش ازمیلاد:سومین جنگ اسكندر مقدونی با ایرانیان (امپراتوری پارسیان) سی ام سپتامبر سال 331 پیش از میلاد در Gaugamela واقع درمنطقه اربلا (اربیل ـ كردستان امروز عراق) روی داد كه در این جنگ هم ایران به دلیل ضعف فرماندهی و وجود اختلاف میان سران خاندان هخامنشی و سوء مدیریت داریوش سوم ـ شاه وقت ـ...

محصولات معتبر
محصولات معتبر