رویداد

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است

#رویداد

فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۸ مرداد

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۸ مرداد

535پیش ازمیلاد:مولفان تاریخ عهد باستان تكمیل كار نوسازی بندر صور در فنیقیه (لبنان امروز) با هزینه ایران را اواخر ژوئیه (نیمه تابستان)... ادامه ❯❯


فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۵ فروردین

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۵ فروردین

1293ش: 14آوریل 1914 (25 فروردین 1293 خورشیدی) در تهران اعلام شد كه دولت در صدد استقراض یكصد هزار لیره از بانك انگلستان... ادامه ❯❯


فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۶ آذر

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۶ آذر

663م:چند واحد مسلح عرب كه مامور جلوگیری از بازگشت پیروز ساسانی (پسر یزدگرد سوم) از چین به ایران شده بودند ششم ژانویه... ادامه ❯❯


فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۸ آذر

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۸ آذر

1332ش:چهار ماه پس از براندازی 28 امرداد، بیست و نهم آذر 1332 (دسامبر 1953) نشست شركتهای نفتی و كارشناسان مربوط كه در... ادامه ❯❯


فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲ فروردین

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲ فروردین

978م :به مناسبت ایام نوروز، بیمارستانی كه به تصمیم عضدالدوله دیلمی در شهر بغداد ساخته شده بود 22 مارس سال 978 میلادی... ادامه ❯❯


فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۵ دی

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۵ دی

596ش:تاریخنگاران آغاز زمستان سال 596 خورشیدی (اواخر دسامبر 1217 میلادی ) را پایان كار حكومت قرا ختائیان و غوریان در آسیای میانه... ادامه ❯❯