وسایل مورد نیاز

مژه مصنوعی دلخواه تان

قیچی کوتیکل ناخن (موجود در ست مانیکور)

چسب مژه مصنوعی

▪ ابتدا تصمیم بگیرید که آیا میخواهید مژه را به سه قسمت و یا چهار قسمت تقسیم کنید؟

اگر قصد دارید آن را به چهار قسمت تقسیم کنید، انگشت شست خود در وسط مژه قراردهید و سپس نیمی از نیمه را قیچی کنید. سپس نیمه اصلی را قیچی کنید. بقیه را نیز به همین روش نیمه به نیمه قیچی کنید. اگر در انتها، بخشی اضافه ای هنوز وجود داشت ، آن را نیز قیچی کنید.

▪ یک چهارم انتهایی مژه را به چسب مژه آغشته کرده و به گزارش پرشین وی برای آنکه کاملا چسبناک شود دو دقیقه نگه دارید. آن را در بخش انتهایی خط مژه قرار دهید.

▪ بقیه تکه ها را نیز به ترتیب در طول خط مژه چسبانده و قرار دهید.

تک فارس » آرایشی » چطور سریع و راحت از مژه مصنوعی استفاده کنم