image چطور در اینستاگرام بفهمیم فرد مورد نظر پست جدید گذاشته یا نه

▪ ابتدا به صفحه فرد مورد نظر خودتان بروید و از بالای صفحه سه نقطه را انتخاب کنید

▪ سپس دکمه Turn On Post Notification را انتخاب کنید.

▪ بعد از این هربار که فرد مورد نظر عکس جدید ارسال کند برای شما پیام جدید ارسال می شود و به این ترتیب هیچ یک از پست های او را ازدست نمی دهید.

تک فارس » مطالب جالب » چطور در اینستاگرام بفهمیم فرد مورد نظر پست جدید گذاشته یا نه