نحوه تغییر اسم های بد و نامناسب در شناسنامه

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

نحوه تغییر اسم های بد و نامناسب در شناسنامه

معاون سازمان ثبت احوال گفت:

خانواده های برای مشاوره انتخاب یا تغییر نام میتوانند با تلفن،فکس ،پست الکترونیک یا پورتال سازمان ثبت احوال کشور تماس بگیرند.

جهت ورود به سایت سازمان ثبت احوال کشور کلیک کنید

نام ها نباید تحقیر آمیز و خارجی باشند که در این صورت مجوز تغییر آنها داده می شود.

کرمی به عنوان مثال برخی از نام های نامناسب برای دختران را آفت، عزا و کوچک نام برد و گفت نام هایی همچون چاکر، نوکر و غلام نیز برای پسران نا مناسب است.

تکفارس آی آر

نام های خانوادگی نامناسبی مانند گرگی،پیشدستی،دل کبابی،صبح بخیر ، گوش بر و تیغ زن نیز به سرعت تغییر داده می شود.

کرمی افزود: نام های دوجنسیتی همچون عزت و نصرت نیز به سبب فرهنگ جامعه تغییر داده می شود.

چرا باید نماز را اول وقت خواند

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب پربازدید

مطالب محبوب

نظرات