بروکلی: چهار گرم

image معرفی میزان دقیق پروتئین موجود در سبزیجات

هر شاخه بروکلی دارای ۰.۹ گرم پروتئین است و اندازه یک وعده سرو آن شامل حدود ۱۵۰ گرم بروکلی خام می شود.

هویج: یک گرم

image معرفی میزان دقیق پروتئین موجود در سبزیجات

یک وعده هویج حدود پنج هویج اندازه متوسط را شامل می شود.

گوجه فرنگی: یک گرم

image معرفی میزان دقیق پروتئین موجود در سبزیجات

یک وعده گوجه فرنگی برابر با یک گوجه فرنگی اندازه متوسط است. درباره اینکه گوجه فرنگی در میان میوه ها قرار می گیرد یا سبزیجات بحث وجود دارد، اما در اینجا به عنوان یک سبزی مد نظر قرار گرفته است.

بادمجان: یک گرم

image معرفی میزان دقیق پروتئین موجود در سبزیجات

یک وعده بادمجان در قالب یک فنجان از بادمجان خام در نظر گرفته می شود.

کلم کیل: ۲ گرم

image معرفی میزان دقیق پروتئین موجود در سبزیجات

یک فنجان، یا ۶۷ گرم از کلم کیل خام به عنوان یک وعده در نظر گرفته می شود.

مارچوبه: ۲.۹ گرم

image معرفی میزان دقیق پروتئین موجود در سبزیجات

هر شاخه مارچوبه حدود ۰.۴ گرم پروتئین دارد، اما یک وعده از آن برابر با یک فنجان در نظر گرفته می شود.

کلم بروکسل: ۳ گرم

image معرفی میزان دقیق پروتئین موجود در سبزیجات

یک فنجان از جوانه های کلم بروکسل به عنوان یک وعده در نظر گرفته می شود.

کاهو: یک گرم

image معرفی میزان دقیق پروتئین موجود در سبزیجات

یک وعده کاهو برابر با ۷۲ گرم از آن در نظر گرفته می شود.

اسفناج: یک گرم

image معرفی میزان دقیق پروتئین موجود در سبزیجات

یک وعده اسفناج برابر با یک فنجان یا ۳۰ گرم از اسفناج خام در نظر گرفته می شود.

کدو سبز: ۲ گرم

image معرفی میزان دقیق پروتئین موجود در سبزیجات

یک وعده کدو سبز برابر با یک فنجان یا ۱۲۴ گرم کدو سبز خام در نظر گرفته می شود.

کدوحلوایی: یک گرم

image معرفی میزان دقیق پروتئین موجود در سبزیجات

یک فنجان کدوحلوایی خام برابر یک وعده از آن در نظر گرفته می شود.

خیار: یک گرم

image معرفی میزان دقیق پروتئین موجود در سبزیجات

یک وعده خیار برابر با یک فنجان از خیار خام برش خورده در نظر گرفته می شود.

تک فارس » پزشکی سلامتی » معرفی میزان دقیق پروتئین موجود در سبزیجات