شنیدن یا دیدن آژیر خطر در خواب چه تعبیری دارد

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

شنیدن یا دیدن آژیر خطر در خواب چه تعبیری دارد

▪لیلا برایت میگوید:

دیدن آژیر خطر، به معنى غم، غصه و بیچارگى مى‏باشد.

▪لوک اویتنهاو می گوید :

آژیر : خطر خبرهایی خوب خواهید شنید

▪آنلی بیتون میگوید:

تکفارس آی آر

شنیدن آژیر خطر در خواب ، نشانه آن است که بر سر تصاحب چیزی ، با کسی کشمکش خواهید داشت و سرانجام پیروزی از آن شما خواهد شد.

اگر زنی چنین خوابی ببیند ، نشانه آن است که از همسر خود جدا خواهد شد.

سهیم شدن زن در دارایی های شوهر از دیدگاه حقوقی
  1. شعر تو را می خواهم و دانم که هرگز و زندگینامه فروغ فرخزاد
  2. عکس های زیبا از طبیعت دیدنی تالش
  3. متن های زیبا برای تبریک روز معلم در تلگرام و پیامک
  4. شعر زیبای اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را شاعر حافظ
  5. چه گل هایی را می توان در آپارتمان های کوچک نگهداری کرد
  6. دعای آخرین روز و پایان ماه صفر

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب پربازدید

مطالب محبوب

نظرات