دانلود تمام قسمت های سریال دیدنی هوش سیاه ۲

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

دانلود تمام قسمت های سریال دیدنی هوش سیاه ۲

image دانلود تمام قسمت های سریال دیدنی هوش سیاه ۲

بازیگران:

حسین یاری، کیکاووس یاکیده، سودابه بیضایی، کیهان ملکی، حمید ابراهیمی، امیر دلاوری، سپهر گودرزی، پرویز سیرتی، میثاق جمشیدی، حسین سحرخیز، سعید دولتی، حسن خوانساری، کاظم هژیرآزاد و اتابک نادری

داستان سری دوم هوش سیاه:

داستان «<هوش سیاه 2» از زندان آغاز می‌شود. در این سری شاهد خواهیم بود که کامران بوریایی جنایتکار رایانه ای با بازی کیکاووس یاکیده در تکاپوی طراحی نقشه فرار از زندان و انجام باقی ماموریت‌هایش در خارج از زندان است. دانلود این سریال با کیفیت عالی در سایت فارس وی فراهم شد.

تکفارس آی آر

کارگردان: مسعود آب پرور | موضوع: پلیسی | سال انتشار: ۹۲

مدت زمان: ۴۵ دقیقه | تعداد قسمت ها: ۲۶ قسمت

در صورت بروز مشکل دانلود از دکمه آبی، از دکمه قرمز استفاده کنید

دانلود قسمت ۱ با حجم ۳۹۵ مگابایت

image دانلود تمام قسمت های سریال دیدنی هوش سیاه ۲ image دانلود تمام قسمت های سریال دیدنی هوش سیاه ۲

www.takfars.ir

دانلود نسخه کم حجم قسمت اول

دانلود قسمت ۲ با حجم ۳۴۴ مگابایت

image دانلود تمام قسمت های سریال دیدنی هوش سیاه ۲ image دانلود تمام قسمت های سریال دیدنی هوش سیاه ۲

دانلود نسخه کم حجم قسمت دوم

دانلود قسمت ۳ با حجم ۳۵۱ مگابایت

image دانلود تمام قسمت های سریال دیدنی هوش سیاه ۲ image دانلود تمام قسمت های سریال دیدنی هوش سیاه ۲

دانلود نسخه کم حجم قسمت سوم

تک فارس

دانلود قسمت ۴ با حجم ۳۴۹ مگابایت

image دانلود تمام قسمت های سریال دیدنی هوش سیاه ۲ image دانلود تمام قسمت های سریال دیدنی هوش سیاه ۲

دانلود نسخه کم حجم قسمت چهارم

دانلود قسمت ۵ با حجم ۳۳۰ مگابایت

image دانلود تمام قسمت های سریال دیدنی هوش سیاه ۲ image دانلود تمام قسمت های سریال دیدنی هوش سیاه ۲

دانلود نسخه کم حجم قسمت پنجم

T A K F A R S

دانلود قسمت ۶ با حجم ۱۶۷ مگابایت

image دانلود تمام قسمت های سریال دیدنی هوش سیاه ۲ image دانلود تمام قسمت های سریال دیدنی هوش سیاه ۲

دانلود نسخه کم حجم قسمت ششم

دانلود قسمت ۷ با حجم ۳۴۸ مگابایت

image دانلود تمام قسمت های سریال دیدنی هوش سیاه ۲ image دانلود تمام قسمت های سریال دیدنی هوش سیاه ۲

دانلود نسخه کم حجم قسمت هفتم

تک فارس www.takfars.ir

دانلود قسمت ۸ با حجم ۳۱۳ مگابایت

image دانلود تمام قسمت های سریال دیدنی هوش سیاه ۲ image دانلود تمام قسمت های سریال دیدنی هوش سیاه ۲

دانلود نسخه کم حجم قسمت هشتم

دانلود قسمت ۹ با حجم ۳۵۳ مگابایت

image دانلود تمام قسمت های سریال دیدنی هوش سیاه ۲ image دانلود تمام قسمت های سریال دیدنی هوش سیاه ۲

دانلود نسخه کم حجم قسمت نهم

تکفارس

دانلود قسمت ۱۰ با حجم ۳۵۱ مگابایت

image دانلود تمام قسمت های سریال دیدنی هوش سیاه ۲ image دانلود تمام قسمت های سریال دیدنی هوش سیاه ۲

دانلود نسخه کم حجم قسمت دهم

دانلود قسمت ۱۱ با حجم ۳۵۷ مگابایت

image دانلود تمام قسمت های سریال دیدنی هوش سیاه ۲ image دانلود تمام قسمت های سریال دیدنی هوش سیاه ۲

دانلود نسخه کم حجم قسمت یازدهم

دانلود قسمت ۱۲ با حجم ۱۱۰ مگابایت (FIX)

takfars.ir

image دانلود تمام قسمت های سریال دیدنی هوش سیاه ۲ image دانلود تمام قسمت های سریال دیدنی هوش سیاه ۲

دانلود نسخه کم حجم قسمت دوازدهم

دانلود قسمت ۱۳ با حجم ۳۶۵ مگابایت

image دانلود تمام قسمت های سریال دیدنی هوش سیاه ۲ image دانلود تمام قسمت های سریال دیدنی هوش سیاه ۲

دانلود نسخه کم حجم قسمت سیزدهم

دانلود قسمت ۱۴ با حجم ۳۵۶ مگابایت

تک فارس آی آر

image دانلود تمام قسمت های سریال دیدنی هوش سیاه ۲ image دانلود تمام قسمت های سریال دیدنی هوش سیاه ۲

دانلود نسخه کم حجم قسمت چهاردهم

دانلود قسمت ۱۵ با حجم ۳۲۵ مگابایت

image دانلود تمام قسمت های سریال دیدنی هوش سیاه ۲ image دانلود تمام قسمت های سریال دیدنی هوش سیاه ۲

دانلود نسخه کم حجم قسمت پانزدهم

دانلود قسمت ۱۶ با حجم ۳۴۲ مگابایت

image دانلود تمام قسمت های سریال دیدنی هوش سیاه ۲ image دانلود تمام قسمت های سریال دیدنی هوش سیاه ۲

دانلود نسخه کم حجم قسمت شانزدهم

TakFars

دانلود قسمت ۱۷ با حجم ۳۶۶ مگابایت

image دانلود تمام قسمت های سریال دیدنی هوش سیاه ۲ image دانلود تمام قسمت های سریال دیدنی هوش سیاه ۲

دانلود نسخه کم حجم قسمت هفدهم

دانلود قسمت ۱۸ با حجم ۳۱۹ مگابایت

image دانلود تمام قسمت های سریال دیدنی هوش سیاه ۲ image دانلود تمام قسمت های سریال دیدنی هوش سیاه ۲

دانلود نسخه کم حجم قسمت هجدهم

دانلود قسمت ۱۹ با حجم ۴۱۱ مگابایت

تک فارس

image دانلود تمام قسمت های سریال دیدنی هوش سیاه ۲ image دانلود تمام قسمت های سریال دیدنی هوش سیاه ۲

دانلود نسخه کم حجم قسمت نوزدهم

دانلود قسمت ۲۰ با حجم ۳۶۴ مگابایت

image دانلود تمام قسمت های سریال دیدنی هوش سیاه ۲ image دانلود تمام قسمت های سریال دیدنی هوش سیاه ۲

دانلود نسخه کم حجم قسمت بیستم

دانلود قسمت ۲۱ با حجم ۳۷۶ مگابایت

www.takfars.ir

image دانلود تمام قسمت های سریال دیدنی هوش سیاه ۲ image دانلود تمام قسمت های سریال دیدنی هوش سیاه ۲

دانلود نسخه کم حجم قسمت بیست و یکم

دانلود قسمت ۲۲ با حجم ۳۴۲ مگابایت

image دانلود تمام قسمت های سریال دیدنی هوش سیاه ۲ image دانلود تمام قسمت های سریال دیدنی هوش سیاه ۲

دانلود نسخه کم حجم قسمت بیست و دوم

دانلود قسمت ۲۳ با حجم ۳۲۴ مگابایت

T A K F A R S

image دانلود تمام قسمت های سریال دیدنی هوش سیاه ۲ image دانلود تمام قسمت های سریال دیدنی هوش سیاه ۲

دانلود نسخه کم حجم قسمت بیست و سوم

دانلود قسمت ۲۴ با حجم ۳۲۲ مگابایت

image دانلود تمام قسمت های سریال دیدنی هوش سیاه ۲ image دانلود تمام قسمت های سریال دیدنی هوش سیاه ۲

دانلود نسخه کم حجم قسمت بیست و چهارم

دانلود قسمت ۲۵ با حجم ۳۴۴ مگابایت

تک فارس www.takfars.ir

image دانلود تمام قسمت های سریال دیدنی هوش سیاه ۲ image دانلود تمام قسمت های سریال دیدنی هوش سیاه ۲

دانلود نسخه کم حجم قسمت بیست و پنجم

دانلود قسمت ۲۶ (آخر) با حجم ۳۵۲ مگابایت

image دانلود تمام قسمت های سریال دیدنی هوش سیاه ۲ image دانلود تمام قسمت های سریال دیدنی هوش سیاه ۲

دانلود نسخه کم حجم قسمت بیست و ششم

دانلود پشت صحنه با حجم ۳۳۲ مگابایت

image دانلود تمام قسمت های سریال دیدنی هوش سیاه ۲ image دانلود تمام قسمت های سریال دیدنی هوش سیاه ۲

دانلود نسخه کم حجم | لینک کمکی

Tak Fars

عربی بلد نیستم آیا قرآن خواندن برایم ثواب دارد
  1. معرفی و دانلود رایگان دیکشنری کاربردی هنگام سفر به کشورهای خارجی

  2. عکس های نقش جدید هانیه توسلی سریال شاهگوش

  3. چند عکس زیبا از زینب در سریال کوزی گونی

  4. دانلود مداحی زیبای جان آقا سنه قربان آقا مجید بنی فاطمه با لینک مستقیم

  5. لینک دانلود همراه بانک ملت اندورید و IOS

  6. داستان تصویری کلاغ سیاه و کیسه های زباله

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب پربازدید

مطالب محبوب

نظرات