image توضیح شرایط دقیق و نحوه نقل و انتقال مسکن مهر چیست

علی نیکزادوزیر راه و شهرسازی گفت:

شرایط انتقال مسکن مهر تنها شامل افرادی می‌شود که خود ابتدا متقاضی این طرح بوده‌اند و بعد به دلایلی انصراف داده و می‌خواهند آن را به کسانی که مانند خودشان واجد شرایط دریافت مسکن مهر هستند، منتقل کنند.

وی افزود: در غیر این‌صورت به هیچ شکلی نمی‌توان مسکن مهر را خرید و فروش کرد و یا اجاره به غیر داد.

تک فارس » اخبار روز » توضیح شرایط دقیق و نحوه نقل و انتقال مسکن مهر چیست