تعبیر زنده به گور شدن در خواب چیست

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

تعبیر زنده به گور شدن در خواب چیست

-اگر خواب ببینید زنده به گورتان می کنند ، نشانه آن است که مخالفین و دشمنان از اشتباه شما برای آزار رساندن و صدمه زدن به زندگی شما ، بهره برداری می کنند .
-اگر خواب ببینید از گوری بیرون می آیید ، نشانه آن است که اشتباهی که مرتکب شده اید جبران خواهید کرد .

راهنمای انتخاب روسری مناسب برای مانتوی سیاه
  1. جدیدترین مدل های کیک عروسی برای جشن های شما
  2. تعبیر دیدن خواب آب دادن به گل ها چیست
  3. طرز پاک کردن اینه جرم گرفته در حمام
  4. تعبیر خواب باد و بوران شدید چیست
  5. متن های پیامکی دلتنگی با موضوع سیگار جدید
  6. شعر زیبای پرده کس نشد این پرده میناگون شاعر پروین اعتصامی

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب پربازدید

مطالب محبوب

نظرات