image تصاویر دیدنی و معرفی اپشن های جدیدترین تویوتا ۲۰۱۷

ابعاد این خودرو از اف‌جی بسیار کوچکتر است اما نوع قرارگیری چرخ‌های این خودرو به‌گونه‌ای بوده که فاصله محوری آن، بسیار کمتر از اف‌جی به‌نظر می‌رسد.

تویوتا در نمایشگاه نیویورک ۲۰۱۷ کانسپت جدیدی را با نام FT-4XX معرفی کرد.

این محصول زیبا و قدرتمند توسط استودیوی طراحی Calty تویوتا در کالیفرنیا طراحی شده. FT-4X بر اساس پلتفرم جدید و ساختمان بین‌المللی تویوتا در سگمنت C ساخته شده.

image تصاویر دیدنی و معرفی اپشن های جدیدترین تویوتا ۲۰۱۷

image تصاویر دیدنی و معرفی اپشن های جدیدترین تویوتا ۲۰۱۷

image تصاویر دیدنی و معرفی اپشن های جدیدترین تویوتا ۲۰۱۷

image تصاویر دیدنی و معرفی اپشن های جدیدترین تویوتا ۲۰۱۷

image تصاویر دیدنی و معرفی اپشن های جدیدترین تویوتا ۲۰۱۷

image تصاویر دیدنی و معرفی اپشن های جدیدترین تویوتا ۲۰۱۷

image تصاویر دیدنی و معرفی اپشن های جدیدترین تویوتا ۲۰۱۷

image تصاویر دیدنی و معرفی اپشن های جدیدترین تویوتا ۲۰۱۷

image تصاویر دیدنی و معرفی اپشن های جدیدترین تویوتا ۲۰۱۷

image تصاویر دیدنی و معرفی اپشن های جدیدترین تویوتا ۲۰۱۷

image تصاویر دیدنی و معرفی اپشن های جدیدترین تویوتا ۲۰۱۷

image تصاویر دیدنی و معرفی اپشن های جدیدترین تویوتا ۲۰۱۷

image تصاویر دیدنی و معرفی اپشن های جدیدترین تویوتا ۲۰۱۷

image تصاویر دیدنی و معرفی اپشن های جدیدترین تویوتا ۲۰۱۷

image تصاویر دیدنی و معرفی اپشن های جدیدترین تویوتا ۲۰۱۷

image تصاویر دیدنی و معرفی اپشن های جدیدترین تویوتا ۲۰۱۷

image تصاویر دیدنی و معرفی اپشن های جدیدترین تویوتا ۲۰۱۷

image تصاویر دیدنی و معرفی اپشن های جدیدترین تویوتا ۲۰۱۷

image تصاویر دیدنی و معرفی اپشن های جدیدترین تویوتا ۲۰۱۷

image تصاویر دیدنی و معرفی اپشن های جدیدترین تویوتا ۲۰۱۷

image تصاویر دیدنی و معرفی اپشن های جدیدترین تویوتا ۲۰۱۷

تک فارس » مطالب جالب » تصاویر دیدنی و معرفی اپشن های جدیدترین تویوتا ۲۰۱۷