این گزارش مصور حاوی حقایق تلخی از نحوه تهیه یکی از محبوب ترین غذاهای KFC و Mc Donaldاست:image تصاویر تکان دهنده کشتار وحشیانه اردک ها توسط مک دونالد

“Foie Gras” به معنی "جگر چرب" غذای تجملی و گران قیمتی است که منشاء آن فرانسه است. برای تهیه این غذا مرغابی و غازها را مجبور میکنند مقدار زیادی چربی بخورند تا بیش از اندازه چاق شوند و به بیماری جگر چرب مبتلا شوند.

اجازه بدهید تا ببینیم این غذای لذیذ به چه قیمتی تهیه می شود :

مرحله ۱) پرندگان مجبور می شوند مقدار زیادی روغن و غذای چرب بخورند، حتی اگر میلی به خوردن آن نداشته باشند.

image تصاویر تکان دهنده کشتار وحشیانه اردک ها توسط مک دونالد

image تصاویر تکان دهنده کشتار وحشیانه اردک ها توسط مک دونالد

مرحله ۲) یک لوله فلزی را از گلوی حیوان به داخل معده او وارد میکنند و به حیوان غذا می خورانند تا جگر آنها بزرگ و بزرگتر شود.

image تصاویر تکان دهنده کشتار وحشیانه اردک ها توسط مک دونالد

مرحله ۳) سپس آنها را درون قفس های بسیار کوچک قرار می دهند و آنها را مجبور میکنند که در یک حالت ثابت و بدون حرکت بایستند تا انرژی مصرف نکنند. خوب نگاه کنید! می توانید غم را در چشمهای آن ها ببینید!

image تصاویر تکان دهنده کشتار وحشیانه اردک ها توسط مک دونالد

مرحله ۴ ) پاهای آنها در اثر ایستادن ثابت و طولانی مدت ورم میکند و دیگر نمیتوانند بخوابند. و البته نیازی هم به خواب نیست چون دوباره مجبور هستند غذا بخورند!

image تصاویر تکان دهنده کشتار وحشیانه اردک ها توسط مک دونالد

مرحله ۵ ) آنها سعی میکنند از جان خود دفاع کنند، اما تلاش بی فایده است … آنها زندگی غم انگیزی دارند.

image تصاویر تکان دهنده کشتار وحشیانه اردک ها توسط مک دونالد

مرحله ۶ ) آنها را مجبور به خوردن میکنند تا جایی که بمیرند و یا بدن آنها نتواند این مقدار غذا را تحمل کنند. همانطور که می بینید غذا از دهان حیوان بیرون زده…

image تصاویر تکان دهنده کشتار وحشیانه اردک ها توسط مک دونالد

مرحله ۷) آنهایی که زنده می مانند، بیمار می شوند و از مخرج آنها هنگام دفع مدفوع خون جاری می شود.

image تصاویر تکان دهنده کشتار وحشیانه اردک ها توسط مک دونالد

این اردک ها نه تنها از ناحیه دهان و گلو دچار جراحت می شوند، بلکه در تمام مدت زندگی غم انگیز خود از دل درد و ورم و درد پا عذاب می کشند.

نه خوابی دارند و نه حرکت و جنب و جوشی، نمیتوانند مطابق غریزه خود زندگی کنند و هرگز حتی رنگ آسمان را ببینند، نه میتوانند روی زمین راه بروند و نه خبری از شنا و بازی گوشی است!

مرحله ۸) در عکس زیر می توانید "جگر چرب" یک اردک نگون بخت را با جگر معمولی اردکی خوش شانس که اسیر خودخواهی KFC و Mc Donaldنشده، مقایسه کنید.

image تصاویر تکان دهنده کشتار وحشیانه اردک ها توسط مک دونالد