image ترفندهای زیبا نشان دادن موهای کوتاه در حال بلند شدن

برای استتار موهای نا متوازن و پریشان خود از محصولات جانبی استفاده کنید.

با استفاده از اسپری های متنوع و یا حالت دادن به مو ها میتوانید حجم مو ها را بیشتر نمایان کنید.

فر کردن و بافتن

اگر مو های شما به اندازه کافی ولی نا متناسب بلند شده، میتوانید با بافتن آنها این عدم توازن را از بین ببرید.

در بافتن مو های خود خلاق باشید. با مدل بافت معمولی شروع کنید و سپس میان آن را فرانسوی ببافید و در انتهای بافت از سنجاق یا کش استفاده کنید، در این حالت شما از این عدم تقارن یک مدل زیبا بوجود آورده اید.

و اگر قسمتی از مو ها به دلیل کوتاهی از بافت جدا شد، میتوانید با سنجاق آن را سر جای اولش محکم کنید.

امروزه آشفتگی مو یکی از روش های آراستن آن است!

حرف آخر اینکه به دلیل عدم توازن و به هم ریختگی موقتی جا نزنید!

اگر هیچ روشی جواب نداد، همیشه میتوانید با کمک سنجاق یا هر وسیله ای تمام موها را به سمت بالا جمع کنید.و حتی به عنوان یک روش سریع از هدبند با تل استفاده کنید. در این حالت قبل از اینکه بدانید مو هایتان به میزان دلخواه بلند شده است!