تشخیص خود در آینه یکی از تست هایی است که نشان دهنده رشد شخصیتی کودک است.

اگر کودک را در برابر آینه قرار دهیم، آیا خودش را تشخیص میدهد؟

• کودکان شش ماهه تا یکساله، کودک داخل آینه را بصورت یک همبازی برای خود می دیدند و گرچه از دیدن او هیجان زده میشوند، اما تشخیص نمی دهند که آن کودک داخل آینه، خودشان هستند

• کودکان در ۱۸ ماهگی، کم کم تشخیص میدهند که کودکی که در آینه است خودشان هستند و در این سن برای پاک کردن رژ لب از روی بینی خود تلاش میکنند. در ۱۸ ماهگی حدود ۵۰ درصد و در ۲۴ ماهگی حدود ۶۵ درصد کودکان به این تشخیص می رسند.

تک فارس » روانشناسی » بچه ها از چه سنی درباره آینه می فهمند