image ایده های جالب دکوراسیون آشپزخانه با میوه ها

می توانید میوه ها را داخل یک سبد خوب و شکیل ریخته و یا ابتکار بیشتری به خرج دهید و آنها را داخل سبد های میوه دسته دار قرار داده و آویزان کنید.

image ایده های جالب دکوراسیون آشپزخانه با میوه ها

به جز سبدهای میوه و امثال آن، می توانید در دیوار آشپزخانه از تعدادی عکس ، کتاب آشپزی و یا دیگر چیزهای تزئینی نیز استفاده کنید و همانطور که در تصاویر زیر می بینید، از قفسه های ساده نیز به این منظور می توان بهره برد.

image ایده های جالب دکوراسیون آشپزخانه با میوه ها

image ایده های جالب دکوراسیون آشپزخانه با میوه ها

image ایده های جالب دکوراسیون آشپزخانه با میوه ها

image ایده های جالب دکوراسیون آشپزخانه با میوه ها

image ایده های جالب دکوراسیون آشپزخانه با میوه ها

image ایده های جالب دکوراسیون آشپزخانه با میوه ها

image ایده های جالب دکوراسیون آشپزخانه با میوه ها

تک فارس » دکوراسیون » ایده های جالب دکوراسیون آشپزخانه با میوه ها