۱- از روی نقطه‌چین‌ها شروع به برش زدن کن.

۲- سوراخ‌های مربوط به چشم‌ها را در بیاور.

۳- نوارهای مستطیل‌شکل دو طرف را نیز همراه با صورت خرگوش برش بزن و بعد با پانچ روی هر یک از نوارهای دو طرف یک سوراخ ایجاد کن.

حالا از هر یک از سوراخ‌ها یک بند و یا نخ ضخیم رد کن تا پشت سر گره بخورد.

▪الگوی کار

image آموزش ساخت ماسک خرگوشی برای بچه ها با الگوی کار