مدل شماره یک

مواد لازم

• مروارید به صورت رشته ای

• نخ محکم و رنگی (به عنوان مثال نخ های کوبلن دوزی و یا بافتنی نازک)

• النگوی باریک فلزی

• چسب مایع

image آموزش جالب عکس به عکس ساخت دستبند مروارید در ۳ مدل

▪ همانند تصویر بالا مرحله ۱ مواد لازم را تهیه کنید.

▪ سپس مانند تصویر بالا مرحله ۲ با استفاده از چسب رشته های مروارید را به النگو بچسبانید.

▪ مطابق مراحل ۳و ۴ در تصویر بالا شروع کنید به پیچیدن نخ و کاموای زنگی به دور النگو و رشته های مروارید.

مدل شماره دو

مواد لازم

• روبان

• مروارید

• نخ محکم (به عنوان مثال نخ مخصوص مروارید بافی و…)

• سوزن

image آموزش جالب عکس به عکس ساخت دستبند مروارید در ۳ مدل

▪ یک تکه روبان بردارید. با توجه به اینکه مقداری روبان برای بستن دستبند در دو طرف آن نیاز دارید، سوزن را در فاصله ای از ابتدای روبان، دقیقاً در وسط آن قرار دهید.

image آموزش جالب عکس به عکس ساخت دستبند مروارید در ۳ مدل

image آموزش جالب عکس به عکس ساخت دستبند مروارید در ۳ مدل

▪ یک مروارید را از سوزن و نخ عبور دهید. (این مروارید در سمت طرح دار روبان قرار می گیرد.) مانند شکل کمی از روبان را روی مروارید قرار دهید و سوزن را از وسط روبان عبور دهید و مروارید دوم را قرار دهید. (این مروارید در پشت روبان قرار می گیرد.)

image آموزش جالب عکس به عکس ساخت دستبند مروارید در ۳ مدل

▪ به همین ترتیب ادامه دهید. مروارید ها به صورت یک در میان پشت و روی روبان قرار می گیرند.

image آموزش جالب عکس به عکس ساخت دستبند مروارید در ۳ مدل

▪ به این صورت یک دستبند زیبا خواهید داشت.

image آموزش جالب عکس به عکس ساخت دستبند مروارید در ۳ مدل

مدل شماره سه

▪ این روش مانند روش دوم است، با این تفاوت که تمام مروارید ها در روی روبان قرار می گیرد.( هیچ مرواریدی پشت روبان نیست.) در این روش مروارید دوم در روش دوم، حذف می شود.

▪ تصاویر زیر را ببینید.

image آموزش جالب عکس به عکس ساخت دستبند مروارید در ۳ مدل

image آموزش جالب عکس به عکس ساخت دستبند مروارید در ۳ مدل

image آموزش جالب عکس به عکس ساخت دستبند مروارید در ۳ مدل

image آموزش جالب عکس به عکس ساخت دستبند مروارید در ۳ مدل

image آموزش جالب عکس به عکس ساخت دستبند مروارید در ۳ مدل

image آموزش جالب عکس به عکس ساخت دستبند مروارید در ۳ مدل