image آموزش اتو کشیدن پرده در خانه به سادگی

▪ اگر بخواهید اتوکشی پرده را در منزل انجام دهید می توانید از دو صندلی کمک بگیرید و دو طرف میز اتو قرار دهید؛ قسمت های اتو شده پرده را بر روی یکی از صندلی ها قرار دهید و انتهای پرده که هنوز اتو نشده بر روی صندلی دیگر، و به همین ترتیب میز اتو را در فاصله بین دو صندلی جابجا نمایید تا زمانیکه نصف ارتفاع پرده اتو شود و پس از آن می توانید هر دو صندلی را به یک طرف میز اتو منتقل کنید تا قسمت های اتو شده پرده چروک نشود.

▪ در صورتیکه پرده شما زیاد چروک نمی باشد و اتوی بخارتان قادر است بخار را با فشار خوبی خارج نماید به نحوی که همان بخار قادر به باز کردن چروک های پرده باشد، می توانید پرده را بر روی یک تختخواب دو نفره پهن نمایید و چین های آن را کاملاً مرتب کرده و سپس از بخار اتو استفاده نمایید و با نگهداشتن اتو در فاصله کمی از پرده، پرده را بخار دهید.

▪ می توانید پرده را به چوب پرده نیز آویزان نمایید و سپس این کار را انجام دهید اما در آن صورت نیاز به استفاده از نردبان خواهید داشت. این کار با بخار شوی با سرعت بیشتری انجام می پذیرد.

تک فارس » دکوراسیون » آموزش اتو کشیدن پرده در خانه به سادگی